1 mei-viering in Amsterdam

De leuze van de viering was "Klassenstrijd, nationaal en internationaal, in de 21ste eeuw". Daarmee werd de noodzaak van internationale solidariteit, gekoppeld aan de klassenstrijd in eigen land, in het tijdperk van de globalisering tot uiting gebracht. De eerste viering in de nieuwe eeuw was ook een experiment. Zijn de Nederlandse communisten, samen met de vertegenwoordigers van buitenlandse communistische partijen in ons land, in staat om een zelfstandige landelijke communistische 1 mei-viering te organiseren op hetzelfde moment dat vanuit de sociaal-democratie een aanval wordt gedaan op het voortbestaan van de vieringen? Kan de NCPN, samen met andere communisten, een viering organiseren die aantrekkelijk is voor andere linkse mensen die de internationale strijddag van de arbeidersklasse overeind willen houden? Kan de NCPN jonge mensen interesseren voor de 1 mei-viering? Kan dat zonder in sectaristische afzondering te vervallen?

Vaststaat dat er niet weinig Nederlanders zijn die de 1 mei-viering overeind willen houden en ook dat er heel wat mensen zijn die een communistisch alternatief verwachten.

De afgelopen viering geeft nog onvoldoende antwoord op al deze vragen. Meer dan tachtig betalende mensen bezochten de viering in Amsterdam in de grote zaal van het Zonnehuis. Veel kameraden bleken de maandagavond toch een te grote drempel te vinden om te komen. Mensen die op dinsdagmorgen weer vroeg aan het werk moesten en oudere kameraden die problemen hadden om nog zo laat 's avonds over straat te moeten, lieten het om die reden afweten. Van alle kanten werd opgemerkt dat we er alles aan moeten doen om te knokken voor een vrije dag op 1 mei! Maar ook de werving, mobilisatie en het motiveren om te komen waren onvoldoende georganiseerd aangepakt. De voorbereiding van de 1 mei-viering kan niet plaatsvinden op routine. Het partijbestuur van de NCPN besloot inmiddels om een vaste commissie in te stellen die de voorbereiding van de viering van 1 mei en van de Oktoberrevolutie ter hand zal nemen. Al met al was de viering toch levendig en biedt voldoende basis voor het komende jaar.

De inleidingen van Oswaldo Gobacho Martinez, eerste secretaris van de Cubaanse ambassade en van de vertegenwoordigers van de communistische partijen van België, de Filippijnen, Iran, Irak en Soedan waren inspirerend. Wil van der Klift ging in zijn inleiding in op actuele ontwikkelingen in de wereld en in Nederland. Hij maakte duidelijk dat, mondiaal gezien, het verzet tegen de Nieuwe Wereldorde toeneemt en tegelijkertijd de voorwaarden groeien voor een socialistische toekomst, aan het begin van deze nieuwe eeuw. Er waren verder verschillende kramen, waar de buitenlandse gasten en enkele comités hun materiaal tentoonstelden. De strijdmuziek die Ellen van Eijk ten gehore bracht, maakte duidelijk dat de klassenstrijd diepgeworteld is en een lange traditie kent. Wel is het de hoogste tijd om nieuwe eigentijdse bladzijden aan die traditie toe te voegen. Dat was, in andere woorden, ook de boodschap van de NCPN: we waren de afgelopen jaren noodgedwongen te veel naar binnen gericht, nu moeten we naar buiten. Het nieuwe pand aan de Haarlemmerweg kan ons daarbij behulpzaam zijn. Dat werd goed aangevoeld door een aantal kameraden die spontaan met een enveloppe met inhoud op de proppen kwamen. De swingende Cubaanse salsa en son van de Cubaanse groep 'Amigos' versterkte het internationale aspect van deze viering.

Tijdens de viering werd, evenals in Enschede een brief aan minister-president Kok ter goedkeuring voorgelegd en unaniem aangenomen:

"De aanwezigen op de 1-mei-bijeenkomsten van de NCPN eisen dat de miljarden aan meevallers, die de werkers verdienden, mede worden aangewend ter verbetering van de inkomens van de werkenden, AOW-ers, WAO-ers en de minima. Zij hebben recht op de meevallers, omdat zij die zelf hebben veroorzaakt!

Daarom:
  1. extra loonsverhoging NU,
  2. verhoging van de AOW-uitkering,
  3. WAO-uitkering van 70 naar 80 procent,
  4. voor de minima een extra vakantietoeslag van 500 gulden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de huursubsidie en de kwijtschelding van lasten,
  5. alle werkenden een CAO-loon.
Deze maatregelen mogen niet worden doorgeschoven naar later. Verbetering van het levenspeil NU is mogelijk en nodig."