Financiële campagne

GEEF PARTIJ EN KRANT DE RUIMTE!

Voor de financiële commissie, Rein Schinkel.
Met deze uitgave van Manifest gaat de financiële campagne Geef partij en krant meer ruimte pas écht van start. U vindt hierbij een acceptgirokaart ingesloten. Leest u vooral de bijsluiter met de oproep om de kaart met gulle hand in te vullen en snel te verzenden! Vanaf 1 mei wordt er al hard gewerkt aan de verbouwing van ons nieuwe onderkomen Haarlemmerweg 177 te Amsterdam. Diverse vrijwilligers die geen geduld meer hadden om de financiële campagne af te wachten hebben alvast de handen ineengeslagen en zijn begonnen aan het slopen van de obstakels om zo snel mogelijk aan de opbouw te kunnen beginnen. In afwachting van het grote geld, vijfentwintigduizend gulden, dat de campagne door steun van leden, abonnees en sympathisanten zal moeten opleveren, hebben diverse enthousiaste mensen alvast met de beschikbare middelen de administratie- en vergaderruimte functioneel gemaakt. Intussen worden vanuit het land al diverse toezeggingen van schenkingen in 'natura' gedaan: afdeling Brabant staat garant voor het keukenblok met geiser en J.L te G. schonk een koelkast!

Ondanks dat de campagne nu pas écht van start gaat zijn er toch al sympathisanten die niet wilden wachten en hun financiële steun al overmaakten: afdeling Kennemerland heeft als eerste F. 200.- bijgedragen en deed daar op 1 mei nog eens F. 50.- bovenop, direct gevolgd door onze vrienden C.F. en G.v.d.P. te L. met F. 1000.-!

In Manifest van 1 juni as. zullen wij de verantwoording plaatsen van de binnengekomen giften, zowel in geld als in natura.