Waarom een nieuwe overkoepelende beweging in Colombia?

Interview Harald Neuber met Juan Antonio Rojas

Vraag:
Het FARC-EP is van plan in San Vicente de Caguan een nieuwe politieke overkoepelende beweging op te richten, de 'Bolivariaanse beweging voor een nieuw Colombia'. Welk doel streeft u na?

Vanaf de oprichting hebben wij als revolutionaire beweging steeds voor ogen gehad de vrede te bereiken voor het Colombiaanse volk. Dit doel hebben wij gemeen met de meerderheid van het volk. Al in 1985, met de oprichting van de Patriottische Unie (UP) deden wij een poging de vredelievende krachten van Colombia in een politieke beweging te bundelen. Samen met de UP moeten alle vertegenwoordigers van relevante politieke krachten strijden voor een vrij, sociaal, rechtvaardig en onafhankelijk land. Deze beweging werd door de regering met alle macht bestreden. In het kader van paramilitaire acties tegen leden en bestuurders van de UP zijn duizenden mensen omgekomen. Wij denken derhalve, dat de voorwaarden om openlijk te werken, zoals de UP deed, niet bestaan. Maar met het oprichten van de Bolivariaanse beweging voor een nieuw Colombia willen wij ons aansluiten bij de voorstellen die door de regering Pastrana gedaan zijn in het plan voor Colombia. In dit plan wordt de vorming van zo'n transparante beweging geëist, met deelname van alle relevante machten. Liberalen, conservatieven, socialisten, communisten, sympathisanten en partijlozen moeten samenwerken, om samen het probleem van de armoede, de criminaliteit en het geweld in ons land op te lossen.

Vraag:
Maar in de UP bestond toch al een politieke infrastructuur. Waarom dan deze nieuwe oprichting?

Na de aanvallen van de paramilitairen kan men amper beweren, dat er van de structuur van de UP nog iets resteert. De twee presidentskandidaten van de UP, Jaime Pardo Leál en Bernardo Jaramillo, werden vermoord, net als de meerderheid van de senatoren en de burgemeesters, tot en met eenvoudige leden. De voorzitster van de UP, Aida Avella, moest, zoals alle overlevenden, in ballingschap gaan. Zij emigreerde naar Zwitserland, nadat ze bij een aanslag in Colombia gewond was geraakt. Met deze ervaringen in ons achterhoofd hebben wij besloten deze nieuwe beweging, die absoluut staat in de traditie van de UP, voorlopig ondergronds te laten werken. Het is de taak van de regering omstandigheden te scheppen waaronder openlijk werken mogelijk is, zonder dat het leven van leden en bestuurders op het spel wordt gezet. De idee, die achter deze oprichting van een nieuwe beweging zit, is tenslotte ook om een massale organisatie op te bouwen, die miljoenen Colombianen de optie biedt om hun krachten voor de vrede in te zetten.

Vraag:
Welke organisaties en partijen zullen straks aan de oprichting deelnemen?

Er zullen natuurlijk meerdere kameraden van het FARC-EP aanwezig zijn, vooral bevelhebbers van de strijdkrachten. Wij hebben alle partijen en organisaties in het land uitgenodigd.

Vraag:
De regering van de conservatieve Andrès Pastrana geeft steeds weer te kennen bereid te zijn tot een vreedzame oplossing van de burgeroorlog, die nu al tientallen jaren duurt. Is er al een reactie van de regering op de aangekondigde oprichting?

Ik weet niet of er concrete reacties zijn, maar ik kan zeggen, dat wij deze stap nemen ter ondersteuning van het vredesproces. Wij denken dat de vredesonderhandelingen door het werk van een dergelijk brede organisatie een nieuwe, wellicht zelfs beslissende aanzet zouden kunnen krijgen. Wij willen hiermee tevens bewijzen, dat ons zoeken naar vrede oprecht is. Daarom is het ook van belang te verklaren, dat deze Bolivariaanse beweging uitsluitend politiek en niet militair bedoeld is. Het werk van de beweging zal op geen enkele manier door onze gewapende strijd worden beïnvloed of in gevaar gebracht. Het enige gevaar gaat uit van een gebrek aan inzet voor de vrede. De basis van een werkplan voor de beweging is een program van tien punten voor het vormen van een regering, dat door het FARC-EP werd ingediend.

Vraag:
U noemt de beweging 'Bolivariaans'. Onlangs heeft ook de president van Venezuela zijn land de bijnaam 'Bolivariaanse republiek' gegeven. Wat betekenen vandaag de dag de ideeën van Simon Bolivar voor Latijns Amerika?

Simon Bolivar is niet alleen de stichter van onze natie, maar ook de bevrijder van Colombia van de koloniale overheersers. Het hele continent ziet hem zo, want door hem werden ook Peru, Ecuador, Venezuela en Bolivia bevrijd. Hij had een visioen van een verenigd Amerika, vrij van alle buitenlandse invloeden, niet alleen in politieke, maar ook in economische zin. Amerika is het rijkste werelddeel. Wij hebben ongelooflijk rijke oliebronnen, wij beschikken over vele soorten edelmetaal en wij hebben een breed scala aan landbouwgoederen in de aanbieding. En toch is Amerika tevens één van de armste werelddelen. Dat komt, omdat de rijke centra, Europa en Noord-Amerika, het zuiden uitbuiten als bron van grondstoffen, zonder dat er ooit een goed werkend politiek en economisch systeem werd opgezet. Dit is precies waar de Bolivariaanse idee van onafhankelijkheid en zelfbeschikking kan aanhaken. Dit idee van de bevrijder zal het FARC-EP onverzettelijk verdedigen.Resistencia nu in het Duits


Resistencia is een tijdschrift van de oudste en grootste guerrillabeweging van Latijns Amerika, het FARC-EP uit Colombia. De internationale editie van het blad verschijnt drie keer per jaar in het Spaans. De uitgeverij "8. Mai GmbH", die ook de krant 'junge Welt' uitgeeft, begeleidt nu de uitgave van Resistencia in het Duits. De inhoud zal merendeels geënt zijn op de Spaanse editie. Het is vooral de bedoeling, dat eigen analyses van de Colombiaanse guerrillabeweging ook voor een Duitstalig publiek beschikbaar zijn. Het blad heeft minimaal 32 pagina's. De losse verkoopprijs zal 5 DM bedragen. Een jaarabonnement kost, inclusief porto, 14 DM. Wederverkopers krijgen bonuskorting. U kunt ook exemplaren van de speciale eerste editie bestellen en zo verspreiding van het blad helpen bevorderen. Nog een optie voor steun: Neem een abonnement op Resistencia; maak nieuwe abonnees, doe het blad cadeau. Een bestelbon kunt u vinden in: RESISTENCIA in deutscher Ausgabe

Print de bon en stuur of fax hem aub naar:

Verlag 8. Mai GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 32
10178 Berlin
Deutschland
Fax: 00-49- 30-53635544

(*) Harald Neuber van 'junge Welt' in gesprek met Juan Antonio Rojas, woordvoerder in Europa van het FARC-EP. Bron: 'Redresistencia', 3 mei 2000. Vert. Toos Plug.