Elián moet terug naar Cuba!

Door J.Bernaven

Voor de grote meerderheid van het Amerikaanse volk is de keuze helder: Elián moet terug naar Cuba. Volgens het nationale opinieonderzoek, op 10 mei jl. uitgevoerd door ZOGBY America, onder 1021 volwassenen verspreid over de VS, vindt 72,5 procent van de ondervraagden dat Elián naar Cuba terug zou moeten keren met zijn vader Juan Miguel, 17,9 procent vindt van niet en 9,6 procent twijfelt over wat het beste is.

Voor Elián en zijn vader is de uitkomst van de situatie nog steeds onzeker. Binnen enkele weken wordt de uitspraak van de rechters verwacht op basis van de hoorzitting in de zaak rond Elián Gonzalez, die op dinsdag 11 mei jl. plaatsvond, aan het 11th Circuit Court of Appeals in Atlanta. Zoals in de afgelopen maanden reeds duidelijk is geworden, is de familie in Miami vastbesloten er alles aan te doen de zesjarige jongen in Miami te houden. Zorgden ze er eerst voor dat hij het huis van zijn oom niet kon verlaten, nu willen ze, nadat Elián toch met zijn vader, stiefmoeder en halfbroertje verenigd is, proberen te voorkomen dat hij terugkeert met zijn vader naar zijn familie en vrienden in Cuba. De hoorzitting is een onderdeel van hun strategie, ingegeven en ondersteund door de ultrarechtse Cuban American National Foundation. Voor de rechters hebben zij bepleit dat Elián in de Verenigde Staten een hoorzitting moet krijgen om politiek asiel aan te vragen in de VS. Een zesjarige jongen, die in de afgelopen maanden vele traumatische ervaringen heeft moeten doorstaan, zou de keuze moeten maken of hij bij zijn vader en familie wil wonen in zijn vaderland of bij familie die hij net enkele maanden kent in een land dat hem vreemd is!

Dat het in de affaire rond Elián gaat om politieke belangen en een politiek gevecht, veel meer dan om wat het beste is voor een kind dat net zijn moeder verloren heeft, bleek ook weer tijdens de hoorzitting op 11 mei. Een aantal van de aanwezige rechters schuwden het niet om uitspraken te doen die overeenkomen met die van de uiterst rechtse kliek in Miami, die Elián gebruiken in hun pogingen het socialistische Cuba onderuit te halen. Eén van de rechters beweerde zelfs dat de belangen van een kind, niet altijd overeenkomen met die van de vader, in het bijzonder als zij beiden van het "communistische en totalitaire" Cuba komen.

Eén van de rechters richtte echter ook harde vragen tot de Miami-advocaten. Hij las onder meer een aantal vragen voor die Elián zou moeten beantwoorden in het geval hij asiel zou mogen aanvragen, bijvoorbeeld over welke politiek de aanvrager aanhangt. Deze rechter stelde de retorische vraag of een zesjarige jongen geacht wordt dergelijke vragen serieus te (kunnen) beantwoorden.

Verschillende vooraanstaande Amerikanen op het gebied van (internationaal) recht en immigratie zetten diverse kanttekeningen bij de zaak rond een mogelijke asielaanvraagprocedure voor Elián. Stephen Legomsky, een expert op het gebied van immigratiewetgeving aan de Washington University in St. Louis gaf, in reactie op de beweringen van de Miamikliek, dat de jongen in Cuba vervolgd en geïndoctrineerd zou worden, aan dat dit moeilijk bewijsbaar is, aangezien de jongen bij de Cubanen zeer geliefd is. En hij meende tevens dat het zeer moeilijk zal zijn om aan te tonen dat een zesjarig kind, dat te jong is om politieke ideeën te hebben, geïndoctrineerd zal worden. Veel experts betwijfelen of er wel enige sprake is van de voorwaarden die aan een politieke asielaanvraag ten grondslag moeten liggen.

Indien de uitspraak van de hoorzitting zal zijn dat Elián politiek asiel mag aanvragen dan neemt de procedure daarvoor nog eens twee tot drie maanden in beslag. Ironisch genoeg zou het lot van Elián dan in handen komen te liggen van de Immigratie en Naturalisatiedienst, de instantie die al drie keer de uitspraak heeft gedaan dat de jongen niet de mogelijkheid moet krijgen om politiek asiel aan te vragen in de VS! Maar nog eens drie maanden wachten is onacceptabel.

Voor de meerderheid van de Amerikaanse bevolking en voor het Cubaanse volk kan er maar één juiste uitspraak inzake de hoorzitting zijn: Laat Elián en zijn vader onmiddellijk terugkeren naar Cuba, zijn vaderland en zijn volk!

Bronnen: Radio Havanna Cuba, 10, 11 en 12 mei 2000