Advertentie

Steun het herstel van scholen in Joegoslavië

De NAVO-aanvallen hebben Joegoslavië zware schade toegebracht. Hun isolement van de rest van Europa maakt het er ook niet beter op. Hulporganisaties staan niet in de rij om grootschalig hulp te bieden vanwege de politieke gevoeligheid. Veel organisaties zijn namelijk afhankelijk van grote giften. En er wordt nu eenmaal niet zoveel geld uitgetrokken om de gebieden in Joegoslavië, die zich in een noodtoestand bevinden, te voorzien van hulp.

Tijdens de bombardementen op Joegoslavië zijn 197 basisscholen zwaar getroffen en nog eens 150 scholen hebben schade geleden door aanvallen op doelen dicht in de buurt... De kinderen zouden niet de dupe moeten worden van de 'grote mensenpolitiek'. De stichting Opbouw Basisscholen Joegoslavië (OBJ) in Tilburg hoopt gehoor te vinden voor de noden van kinderen in Joegoslavië en vraagt hulp bij de wederopbouw van hun scholen.

Op dit moment zijn in alle steden en dorpen in de getroffen gebieden mensen bezig om hun scholen eigenhandig op te bouwen, zodat er weer les gegeven kan worden. Eigenhandig, ja, want geld voor materiaal is er bijna niet. Stichting OBJ voert landelijk actie voor het herstel van de getroffen scholen in Joegoslavië. Daarbij wil stichting OBJ alle scholen die nog gesloten zijn wegens grote schade direct financiële hulp bieden. Deze financiële hulp gaat in de vorm van geld of goederen rechtstreeks naar de scholen. De geboden hulp vindt plaats onder toezicht van een contactpersoon van de stichting ter plaatse, om te controleren of de hulp ook daadwerkelijk daar terechtkomt waar het hoort: bij de scholen!

Eén doel van de actie is de basisschool Scetovar Markovic 'Toza' in Novi Sad. Tijdens de NAVO-bombardementen is deze school driemaal gebombardeerd, op 24 maart, 15 april en 6 mei 1999. Er is daarmee enorme schade aangericht aan het gehele gebouw, maar ook aan lesmateriaal, apparatuur als bijv. computers en verwarmingsinstallaties. De schade bedraagt ongeveer 660.000 gulden! De school telt 1409 leerlingen, waarvan 25 procent vluchteling is sinds de bombardementen. Doordat veel klaslokalen niet kunnen worden gebruikt, vinden lessen voor onbepaalde tijd plaats in drie ploegen. Het grootste probleem waarmee de school heeft te kampen is het uitvallen van de elektriciteit. Dit is een probleem waar alle getroffen scholen in Joegoslavië mee te maken hebben. Stichting OBJ wil scholen dan ook vooral voorzien van elektro-aggregaten.

De kinderen zijn de toekomst, is een gezegde. Bedenk dat in een land, waar het de kinderen onmogelijk wordt gemaakt gewoon naar school te gaan en ze elke dag geconfronteerd worden met de angst die de bombardementen teweeg hebben gebracht, de toekomst er voor hen niet zorgeloos uit zal zien!

Stichting OBJ is afhankelijk van uw steun!

Stort uw bijdrage op actiegiro 8289610
t.n.v. stichting OBJ, Tilburg
Postbus 1322
5004 BH Tilburg

Ook kunt u steunkaarten bestellen om de actie te steunen
K.V.K. Tilburg 18055690
Telefoon en fax (013) 545 59 22
Mobiel (06) 54 90 72 17

Via bovenstaand adres en telefoonnummer is meer informatie verkrijgbaar over stichting OBJ en de situatie m.b.t. de getroffen basisscholen in Joegoslavië en informatie over de toestand in Joegoslavië in het algemeen. Stichting OBJ werkt samen met het Ministerie van Onderwijs in Joegoslavië.