Van het partijbestuur

Op zaterdag 6 mei vergaderde het partijbestuur voor het eerst in het nieuwe pand aan de Haarlemmerweg 177. Het zal nog enige tijd duren voor alle verbouwingen en de inrichting voltooid zijn. De vorderingen in de verschillende commissies kwamen ter sprake. De meeste aandacht ging uit naar de voorbereiding van de tweede conferentie over de sociaal-economische strijd in het najaar en de ledenvergaderingen die over dit onderwerp de komende weken gehouden worden. Het pb besprak voorts de centrale 1 mei-viering. De organisatie en mobilisatie zijn tekortgeschoten, waardoor de opkomst onder de verwachting bleef (circa 80 betalende deelnemers) en het programma (NCPN-inleiding, begroetingen van buitenlandse gasten: Cubaanse ambassade, cp's van België, Filippijnen, Irak, Iran en Soedan en muziekprogramma) minder goed uit de verf kwam dan mogelijk was. De komende pb-zitting zal daarom een commissie 'vieringen 1 mei en Oktoberrevolutie' worden ingesteld, die er zorg voor moet gaan dragen dat de organisatie, mobilisatie en werving van deze bijeenkomsten goed worden voorbereid en uitgevoerd. Op de komende zitting van het pb staat ook de voorbereiding van het komende vierde Congres op de agenda. Het pb besloot om de redactie van Manifest te vragen een politieke analyse te maken van de noodzaak en mogelijkheden om de krant te verbeteren en de betrokkenheid van de partij bij de krant te versterken. Na bespreking in het pb, zullen - op basis van dat stuk - ledenvergaderingen worden gehouden.