Lid verboden CP'86 wilde Milosevic vermoorden

Nederlandse terroristen gearresteerd in Joegoslavië

Door Wil van der Klift

Alles wordt in het werk gesteld om de vier gevangen Nederlandse terroristen af te schilderen als avontuurlijke amateurs of in het beste geval premiejagers. Elke schijn van georganiseerd optreden in dienst van westerse organisaties proberen Nederlandse regering en media te verdoezelen. Het zou gaan om gewone Nederlandse jongens die wel van een avontuurtje houden. De feiten wijzen echter op het tegendeel. Zou er geen verband bestaan met de arrestatie van twee Britten en twee Canadezen, een paar dagen later, die, opgeleid door de SAS, politieagenten in Montenegro trainen?

Op maandag 31 juli maakte de Joegoslavische minister van Informatie, Goran Matic, bekend dat veiligheidstroepen vier Nederlandse 'special force troops' hadden gearresteerd die naar Joegoslavië waren gekomen met de taak om president Milosevic te vermoorden. De vier waren gevangengenomen toen zij, komende van Montenegro, de grens met Servië via de bezette provincie Kosovo wilden oversteken.

Een van de vier verklaarde een professionele militair te zijn. Dit werd in Nederland onmiddellijk gebagatelliseerd. Elke vorm van georganiseerd optreden wordt zoveel mogelijk weggemoffeld. Zij verklaarden allen door de Britse SAS te zijn getraind om subversieve operaties uit te voeren en om moorden te plegen en beschikten over grote hoeveelheden wapens en uitrusting. Zij vertelden van plan te zijn geweest om Milosevic te vermoorden of terroristische acties op Joegoslavisch grondgebied te plegen.

Matic zei dat de vier het ex-Joegoslavische grondgebied verschillende keren hadden bezocht, zoals uit hun paspoorten bleek. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken gaat het om Ger de Rie (31), Sander Zeitse (27), Jeroen van Iersel (28) en Bas van Schaik (31). De Rie zou in 1989 in dienst geweest zijn als korporaal. Volgens de anti-fascistische onderzoeksgroep, Kafka, stond De Rie in 1995 op de ledenlijst van de extreem-rechtse, inmiddels verboden, CP'86. Deze partij was openlijk voor racisme, geweld en voerde openlijk propaganda voor nazi's als Hitler en Hess. Eerder stuurde deze partij Nederlandse vrijwilligers naar Joegoslavië om in extreem-rechtse Kroatische eenheden mee te vechten tegen de Serven in Kroatië en Bosnië.

Matic wees op het feit dat de Montenegrijnse politie wordt getraind door Groot-Brittannië. "De waarheid is dat de Engelsen een deel van de training van het Montenegrijnse speciale leger verzorgen, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken van Montenegro, ondanks alle officiële vredelievende verklaringen, kortgeleden druk was met het kopen van verschillende wapens met hulp van Kroatië", zei hij. "Je kunt niet praten over vrede, terwijl je wapens koopt, zoals de Montenegrijnse president Djukanovic doet", merkte Matic verder op.

Het lijkt erop dat er sprake is van het creëren van nieuwe verhevigde spanningen rond Montenegro, eerder dan het zou gaan om Joegoslavische propaganda in verband met de verkiezingen. Het Westen is bewust en georganiseerd bezig om Montenegro ook los te wrikken uit de Federatie. In dat klimaat passen ook extreem-rechtse lieden, zoals De Rie. Hoe de vork precies in de steel zal blijken te zitten, zal tijdens de rechtszaak tegen de vier wel duidelijker worden.