BIBLIOTHEEK VAN PARTIJ EN KRANT.

Bij de herinrichting van de bibliotheek in de nieuwe huisvesting aan de Haarlemmerweg werden de volgende ontbrekende boeken geconstateerd.

Marx-Engels, Werke (MEW), Dietz Verlag Berlin DDR (Duits)
gezocht: Band 28 t/m Band 29 (Briefe)

V.I.Lenin, Collected Works, Progress Publishers Moscow USSR (Engels)
gezocht: Vol. 20 en Vol. 29.

J.W.Stalin, Werke, Dietz Verlag Berlin (Duits)
gezocht: Band 12.

Mao Tse Toeng, Ausgewählte Werke, Peking (Duits)
gezocht: Band V

Tevens zoeken we:
W.I.Lenin, Verzamelde werken in 12 delen, Pegasus 1936-1939 (Nederlands). Met name gezocht: delen 4,7 en 8.

Mao Tse Tung, selected Works, Peking (Engels)
Gezocht: delen 1,2,3 en 4

We vragen om medewerking van lezers van Manifest om deze werken compleet te helpen maken.