Gezondheidsonderzoek Bijlmer stelselmatig gedwarsboomd

Geld en aandacht nodig: NU!

Door Wil van der Klift

Ruim een jaar geleden schreven we er al regelmatig over. Manifest nodigde zelfs Dr. Asaf Durakovic uit om in de Bijlmermeer een inleiding te houden, waar een groep Bijlmervertegenwoordigers zich liet informeren over de gevaren van depleted uranium. We hielden ons rustig om het toegezegde onderzoek niet te dwarsbomen en niemand voor de voeten te lopen in de Bijlmermeer. Maar het voortdurend dwarsbomen van adequaat onderzoek door de overheid zet nu ook de Stichting Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (SOVB) voor het blok. Er moet nu wat gaan gebeuren vindt men ook bij de SOVB. Hieronder een brief van de SOVB, die voor zichzelf spreekt.

begin brief:

Het onderwerp 'verarmd uranium' is een dusdanig gevoelig onderwerp dat financiële steun van de overheid of welke instantie dan ook volledig achterwege blijft. Telkens als wij (SOVB) trachtten, m.b.v. geleerden in het buitenland, waaronder Dr. Asaf Durakovic, contaminatie (besmetting, red. M.) met verarmd uranium(oxide) gericht te gaan onderzoeken werd alles hermetisch 'dichtgetimmerd'. Wij hebben echter niet stilgezeten, maar kozen er voor om achter de schermen te werken. Onder vele 'rampbetrokkenen' heeft deze keuze echter voor veel verwarring gezorgd waarvoor onze oprechte excuses.

Het frustrerende is dat wij ook deel hadden kunnen uitmaken van de presentatie van dit onderzoek als er geld geweest was! Stelselmatig zijn we gedwarsboomd!

Het Stadsdeel Zuidoost heeft, naar zij zeggen, om politieke redenen èn omdat zij het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) niet in de wielen wilden rijden, altijd financiële steun aan urineonderzoek en Mycoplasma-onderzoek ten bate van eigen bewoners geweigerd. Dit heeft tot een enorme achterstand geleid op goed en juist onderzoek. Wij hopen echter dat middels het aansturen van Klankbord III het Stadsdeel Zuidoost zich sterk zal maken voor een positieve wending betreffende de juiste methodiek van onderzoek bij het MOVB.

Dr. Asaf Durakovic
Wij onderhouden contact met Dr. Asaf Durakovic. Hij liet ons weten dat hij alle rust nodig had om aan het Uranium Medical Project (UMP) te werken. Dit is de reden dat het een hele tijd 'stil' bleef rondom Dr. Asaf Durakovic. Nu is zijn presentatie klaar en zal hij zijn onderzoeksresultaten wereldkundig maken op het 'European Association of Nuclear Medicine 2000 Congress' (EANM) dat van 2 september t/m 6 september wordt gehouden in het Palais des Congres de Paris (Convention Center) aan het Place de la Maillot - 75017 - Parijs (www.EANM).

Op 3 september om 11:00 uur zal Dr. Asaf Durakovic een presentatie geven van zijn onderzoeksresultaten inzake contaminatie met verarmd uranium(oxide) bij 15 Canadese en Britse Golfoorlogveteranen waardoor het gevaar van verarmd uranium(oxide) voor mens en dier 'onderbouwd' bekendgemaakt zal worden.

Het is het eerste 'peer reviewed' (op ervaring gebaseerd, red. M.) onderzoek dat betekenisvolle waarden aangeeft van contaminatie met verarmd uranium bij mensen die bloot hebben gestaan aan het inademen of inslikken van verarmd uranium(oxide) deeltjes die in oorlogssituatie zijn vrijgekomen.

Maar als ter aanvulling van zijn onderzoek onder de Amerikaanse en Britse Golfoorlogveteranen ook bij onze Bijlmerbewoners en indirecte betrokkenen van de vliegramp het een en ander aangetoond had kunnen worden, dan zou de bewustwording van het gevaar van verarmd uranium(oxide) voor de volksgezondheid in de hele wereld nog sterker aangezet kunnen worden. Ligt dat in de bedoeling, kunnen we ons afvragen? Nee, vanwege politiek gevoelige en economische belangen. Is zo'n bewustwording ten gunste van de buitensporige winstmakende oorlogsindustrie? Nee, alweer vanwege politiek gevoelige en economische belangen.

De rest vullen jullie zelf maar in als het gaat om de nationale belangen van de landen die in het geding zijn bij de Vliegramp Bijlmermeer.

Uitspraken in Parijs

Dr. Asaf Durakovic is de Bijlmermeer echt niet vergeten. De uitspraken op het congres in Parijs zullen in ieder geval van groot belang zijn voor het landelijk gezondheidsonderzoek dat door de KLM-Arbo wordt uitgevoerd. Vooralsnog blijkt het laboratorium in Canada het enige laboratorium ter wereld te zijn waar op de juiste wijze contaminatie met verarmd uranium(oxide) kan worden vastgesteld.

Het wordt hoog tijd dat de commissie van medisch wetenschappelijke 'deskundigen', die het onderzoek van KLM-Arbo aansturen, nu wèl op onze brieven zal reageren. Zij hebben zowel de SOVB als het gehele klankbord III volledig genegeerd als het gaat om de juiste detectiemethoden voor het vaststellen van contaminatie met verarmd uranium(oxide) en Mycoplasma-onderzoek! Misschien zal minister Borst naar aanleiding van het EANM-congres in Parijs nu eindelijk door haar commissie van medisch wetenschappelijke 'deskundigen' goed en naar waarheid geïnformeerd worden en zal zij haar standpunt moeten corrigeren.

Europees Parlement

Verder is Dr. Asaf Durakovic uitgenodigd om te spreken voor het Europees Parlement. Omdat de uitnodiging daarvoor en het congres in Parijs samenvallen, heeft Dr. Durakovic kenbaar gemaakt dat hij het congres niet wil onderbreken en liever op een andere dag in september zou willen spreken. Deze datum is nog niet bekend.

Discriminatie

Op 1 augustus 2000, hebben wij voor de zoveelste keer in de krant (Noordhollands Dagblad) moeten vernemen dat de overheid wèl moeite heeft gedaan voor en medewerking heeft verleend aan de Stichting Nationaal Rampenfonds die inmiddels 38 miljoen gulden bijeen heeft kunnen brengen voor de rampbetrokkenen van de vuurwerkramp in Enschede. Het is de vuurwerkrampbetrokkenen natuurlijk gegund en wij hopen van harte dat het geld ook werkelijk bij de juiste mensen terecht zal komen, maar wat navrant voor de Bijlmerrampbetrokkenen! Zij hebben, acht jaar na dato, nog moeite om in aanmerking te komen voor ƒ 4000,-. Om uit je vel te springen!

Het is een groot schandaal! Is de ontzegging van 'werkelijke' hulp een verkapte daad van criminele discriminatie? Terwijl diezelfde overheid bijzonder veel geld over heeft voor antidiscriminatiedoeleinden. Of heeft de overheid een gegronde reden om zich zo tegenover de Bijlmerslachtoffers op te stellen? Inmiddels hoeven wij daar geen open deuren meer voor in te trappen.

Nalatigheid

Nogmaals: als er bij de overheid verantwoordelijken geweest zouden zijn die de moed en de kracht hadden gehad om zich volledig in te zetten voor de leniging van nood en leed in Stadsdeel Zuidoost dan zou er zelfs misschien aan preventief gezondheidsonderzoek en behandeling gedaan kunnen zijn. Nog steeds kan dit, alhoewel acht jaar te laat. Wij hopen dat er eindelijk snel optimale hulp verleend zal worden aan de directe en indirecte Bijlmerrampbetrokkenen. Wellicht wordt dàn de onrust, op basis van vertrouwen en een 'eerlijk' onderzoek, ècht weggenomen. (einde brief)