Geef partij en krant de ruimte

Campagne verloopt voorspoedig

Nog 3.000 gulden en het streefbedrag is binnen!

Tijdens de vakantie is er nog het nodige binnengekomen. Het is verheugend om te kunnen vaststellen, dat we nu op 3.000 gulden na het beoogde bedrag binnen hebben. We roepen de leden en lezers, die er nog niet aan toe kwamen, op om de 25 duizend vol te maken. Het kan, het moet, het gaat weer lukken.

Saldo Manifest nr. 13/15 ƒ 16.847,25

Tijdens de vakantieperiode binnengekomen (t/m 31 juli) ƒ 5.055,-, dus totaal ƒ 21.902,25

E.v.V. te U. ƒ 50,-; R.V. te L. ƒ 185,-; J.C.C. te E. ƒ 150,-; H.J. te D. ƒ 50,-; N.D.F. te U. ƒ 200,-; N.W.-K. te B. ƒ 100,-; P.S. te A.ad R. ƒ 25,-; H.J. te G. ƒ 50,-; R.B. te A. ƒ 1000,-; P.G. te A. ƒ 10,-; W.ten B. te A. ƒ 100,-; H.O. te D. ƒ 50,-; F.J.M.E. te G. ƒ 50,-; N.v.E. te H. ƒ 25,-; J.H. te G. ƒ 10,-; J.Q. te A. ƒ 50,-; G.G. te A. ƒ 20,-; Mw.A. te W. ƒ 25,-; Ch.B. te P. ƒ 50,-; P.vd R. te H. ƒ 25,-; B.P. te D.H. ƒ 370,-; J.S. te G. ƒ 200,-; J.B. te D. ƒ 50,-; G.vd P/C.F. te L. ƒ 1000,-; S.B. te D. ƒ 10,-; K.E.M. te A. ƒ 50,-; H.G. te A. ƒ 50,-; M.P-K. te S. ƒ 100,-; W.B./J.Q. te H. ƒ 1000,- (voor de stoelen).

Voor de financiële commissie, Rein Schinkel