VS forceren een biologische oorlog

Washington wil ontbladeringsmiddelen inzetten tegen Colombiaanse guerrillero's

Door Rainer Rupp

Als onderdeel van het Amerikaanse 'hulppakket' (in het kader van het 'Plan voor Colombia', red. M.) ter hoogte van enkele miljarden dollars, dat kortgeleden door het Congres van de VS werd goedgekeurd, willen de VS nu een regen van dodelijke ontbladeringsmiddelen op Colombia neerlaten.

Het links-liberale Britse weekblad, The Observer, onthulde enige weken geleden, dat als voorwaarde voor de 1,6 miljard VS-dollar Colombia een geheime en niet in het debat opgenomen clausule is opgenomen, die herinneringen oproept aan de fatale grootscheepse chemische oorlog van de VS in Vietnam, toen de VS-luchtmacht 50 miljoen ton chemische middelen met dioxine van het soort 'Agent Orange', ter ontbladering van Noord-Vietnamese vooraadwegen, boven de jungle verspreidde.

Agent Orange

Nu nog eist 'Agent Orange' regelmatig nieuwe slachtoffers onder de nazaten van de Vietnamese strijders, die door het gif werden getroffen. Het geld is onder meer bedoeld voor het aanschaffen van de nieuwste VS-gevechtshelikopters, zodat de Colombiaanse regering de guerrillastrijders in de drugsgebieden beter kan bestrijden. Volgens de officiële lezing van de VS zijn de linkse, uit het volk afkomstige, guerrillastrijders nauw verbonden met de drugskartels. In de geheime, toegevoegde, clausule eisen de VS nu van de Colombiaanse regering, dat ze de cocaïne-gebieden vanuit vliegtuigen met een mix van ontbladeringsmiddelen, die ook het zeer giftige fusarium EN-4 bevat, gaat besproeien. "De fusariumpaddestoel is de bron van veel chemische wapens, die in de VS, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, Israël, Frankrijk en Irak zijn ontwikkeld", aldus The Observer. De krant heeft deze informatie van Jeremy Bigwood, deskundige op het gebied van myco-giffen, die erkend expert is op het gebied van het gebruik van fusariumderivaten in de biologische oorlog. Bingham verklaarde in The Observer, dat de fusariumpaddestoel moeiteloos andere, nuttige, landbouwgewassen kan aanvallen. Ten eerste wordt daardoor de oogst vernield en ten tweede kunnen te verwachten mutaties in de paddestoelen een dodelijk gevaar worden, doordat ze het immuunsysteem van de mens verzwakken.

Geheimzinnige epidemie

In planten, die door fusarium zijn geïnfecteerd, dringt een gif in de wortels door, dat deze vernielt en de plantencellen verwoest. Daarnaast bestaat er een groot gevaar, dat dieren en mensen, die eten van de aangetaste planten, ook besmet raken. Al op het eind van de 80-er jaren brak er een geheimzinnige fusariumepidemie uit in een cocaïneproducerend dal in Peru. Bigwood berichtte toentertijd al gedetailleerd, samen met Sharon Stevenson, Latijns Amerikaans expert, in een artikel in de Miami Herald, over de zeer grote schade, die de epidemie in het dal had veroorzaakt. Boeren hadden verhalen over helikopters, die een bruinige rook over de velden hadden gesproeid. Er zijn helaas geen harde bewijzen, dat het hier gaat om een eerste experiment te velde van de VS, zoals Bigwood en Stevenson vermoeden.

In 1999 kwam fusarium weer in beeld, toen kolonel Jim McDonough - voormalig collega van de drugsverantwoordelijke in het Witte Huis, generaal Barry McCaffrey, die tegenwoordig voor de operatie in Colombia verantwoordelijk is - door Jeb Bush, gouverneur van Florida, werd aangesteld om het anti-drugsbureau daar te gaan leiden. McDonough deed het voorstel de EN-4-fusariumpaddestoel in te zetten voor het vernielen van de in Florida bloeiende marihuanavelden. Het plan moest worden afgeblazen, toen dr. David Struhs, directeur van het milieubureau van Florida, op 6 april 1999 in een brief aan de kolonel zeer dringend waarschuwde voor de mutatiegevolgen van de paddestoel, die absoluut niet als deel van een ontbladeringsmiddel in het milieu mocht terechtkomen. Eduardo Posada, Colombiaans wetenschapper en voorzitter van het Colombiaanse centrum voor internationale natuurkunde, heeft fusarium als "uiterst giftig" geclassificeerd.

De resultaten van zijn onderzoek tonen aan, dat het sterftepercentage onder ziekenhuispatiënten, die een verzwakt immuunsysteem hebben en door de paddestoel zijn geïnfecteerd, zeer hoog is. "Vanuit de lucht een myco-ontbladeringsmiddel sproeien, dat bij ziekenhuispatiënten een sterftecijfer van 76 procent geeft, is echt een daad van biologische oorlogsvoering", aldus deze Colombiaanse wetenschapper in The Observer.

Vert. Toos Plug.