'Plan voor Colombia' moet worden gestopt

Van de redactie buitenland

De FARC wijst de pogingen van de Colombiaanse regering om in de landen van de Europese Unie nog meer middelen los te weken om, onder het voorwendsel van humaniteit de agressie van de VS te ondersteunen, strikt af. Het plan heeft in het twee-partijen-congres van deze 'staat van blanke heren' reeds politiek en economisch vrij baan gekregen. De VS stemde in met een steunpakket van 1,3 miljard dollar. Spanje bood 100 miljoen dollar.

Als het zou lukken, dan zijn de gevolgen voor Colombia en het vredesproces, de verhoudingen met het FARC-EP en de buurlanden, niet te voorspellen.

De regering Pastrana probeerde van 5 tot 7 juli onder verantwoordelijkheid van de Spaanse regering van Aznar opnieuw bij de Europese staten te gaan shoppen. Zij voert het bedrieglijke argument aan, dat zij het geld nodig heeft voor de landbouwsector, om op die manier de illegale teelt in de verpauperde gebieden van het land tegen te kunnen gaan. Spanje zegde 100 miljoen dollar toe. de bijdrage was ook bedoeld om andere landen en organisaties over te halen om eveneens steun toe te zeggen. Voor het plan is 7,5 miljard dollar nodig. De Colombiaanse regering heeft zelf vier miljard dollar uitgetrokken.

Plan moet van tafel

Het 'Plan voor Colombia' is echter niet het resultaat van een dialoog tussen de regering Pastrana en vertegenwoordigers uit de diverse sectoren van de maatschappij, die onder de economische crisis en het daaruit voortkomende geweld het meeste hebben te lijden. Gesprekken met het FARC-EP, voorafgaand aan dit plan, zijn er al helemaal niet gevoerd. Het is daarom niet acceptabel en zelfs gevaarlijk om het plan te steunen. Wat vooral in het oog springt is dat de Colombiaanse oligarchie het principe van de staatkundige soevereiniteit aan het VS-congres opoffert. Dit gaat in tegen alle beginselen van onze organisatie. Wij waren altijd van mening en verkondigden dat ook, dat het Colombiaanse conflict alleen door Colombianen, met de hulp van internationale solidariteit en met respect voor onze soevereiniteit, de mensen en de natuur, opgelost kan worden.

Toen wij aan de onderhandelingstafel in San Vicente de Caguàn, in overeenstemming met de onderhandelaars van de regering Pastrana, een internationale conferentie belegden over ecologie en illegale teelt, op 29 en 30 juli jl., waren daar twee dingen bij te vermelden:

  1. Dat het FARC-EP geen beweging is, die van de drugshandel leeft en
  2. dat de oplossing van het probleem alleen tot stand kan komen samen met de landen van de gebruikers en met diegenen, die het basisproduct, het blad van de cocaïneplant, telen.
Dat zal de uitdaging voor de moderne maatschappij zijn. De voormalige hoge commissaris van de Colombiaanse regering voor het proces van de vrede, Victor G. Ricardo, heeft onlangs het probleem in Stockholm duidelijk omschreven: "Het conflict moet onafhankelijk van het drugsprobleem behandeld worden."

Vert. Toos Plug.