EU wil Joegoslavische oorlog kunnen herhalen

Door Brian Denny

De drang om één Europees militair-industrieel complex te vormen heeft zich in zo'n tempo verder ontwikkeld, dat Duitsland begin vorige maand zelfverzekerd genoeg was om te eisen dat Spanje haar plannen staakt om haar belangrijkste wapenfabriek aan de VS te verkopen. Madrid heeft er in principe mee ingestemd om het staatsbedrijf Empresa Nacional Santa Barbara te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf General Dynamics.

Hoe dan ook, de Berlijnse minister van Defensie Rudolf Scharping, haastte zich naar Spanje om hen te overtuigen van hun verkeerde handelwijze en zich te gedragen als 'goede Europeanen' en het bedrijf te verkopen aan het Duitse Kraus-Maffei. Berlijn heeft Santa Barbara nodig om het Frans-Duits gedomineerde European Aeronautics Defence Company (EADS), waarvan de aandelen sinds 10 juli op de beurs van Frankfurt verhandeld worden te versterken. Duitsland zou wel eens gebruik kunnen maken van haar economische spierkracht om van Spanje te krijgen wat zij wil.

Echter, Spanje richt zich in toenemende mate op Latijns Amerika voor superwinsten uit buitenlandse investeringen en zou zich wel eens niet makkelijk kunnen laten overhalen. De rechtstreekse Spaanse buitenlandse investeringen in Latijns Amerika en de Cariben zijn gestegen van 10 miljard dollar in 1990 naar bijna 60 miljard dollar in 1998. Deze situatie beperkt de invloed die Berlijn kan aanwenden om de verkoop aan de VS te blokkeren. Zoals de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Pique verklaarde: "Het is een feit dat het bod van de VS op dit moment het beste is."

De EADS vormt de kern van het geplande militair-industrieel complex dat onderdeel was van de Amsterdamse Overeenkomst van de Europese Unie in 1997, bedoeld om het toekomstige Europese leger te bewapenen. Een goed bewapende militaire vleugel van de EU zal een eind maken aan Europa's afhankelijkheid van de inzet van wapens van de VS en van de NAVO om het voeren van haar eigen toekomstige oorlogen om 's werelds rijkdommen voor Brussel mogelijk te maken. Zoals de 'tsaar' van de buitenlandse politiek van de EU, Javier Solana, in mei vertelde aan de Spaanse krant El Pais, is een dergelijke krijgsmacht nodig "voor crisissituaties zoals die zich voordoen in verschillende Afrikaanse landen op dit moment."

NAVO secretaris-generaal George Robertson eiste begin juli dat de militaire uitgaven in het gehele continent verhoogd worden, zodat het voor Europa mogelijk wordt "een oorlog zoals in Kosovo te herhalen."

De toekomst van de EADS werd versterkt toen de Duitse staatssecretaris van Defensie, Walther Stuetzle, aankondigde dat Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland begin juli 366 NH90 militaire transporthelikopters hebben besteld voor een bedrag van ongeveer zes miljard dollar. Duitsland en Frankrijk zijn in juni ook overeengekomen om samen te werken aan het Galileo spionage-satellietsysteem, dat een eind zou kunnen maken aan hun afhankelijkheid van de militaire inlichtingendienst van de VS.

Volgend op een bijeenkomst in de Duitse stad Mainz, vertelden Franse en Duitse leiders dat Berlijn een tegen alle weersomstandigheden bestendigd radar-satellietsysteem zou willen aanschaffen, terwijl Parijs haar optische satellietsysteem in het samenwerkingsproject zou willen brengen. De plannen voor een onafhankelijk Europees satellietsysteem zijn versneld naar aanleiding van het succes van satellietsystemen van de VS, die nauwkeurig de doelen lokaliseerden voor haar B-2 bommenwerpers onder alle weersomstandigheden tijdens de illegale oorlog tegen Joegoslavië, vorig jaar. "In Kosovo realiseerden wij ons dat wij in staat moeten zijn om op eigen benen te staan op het gebied van Europese satellietverkenning. We kunnen niet vertrouwen op levering van buiten Europa," werd uit officiële Duitse bron vermeld.

Helmut Kohl, de conservatieve voorganger van de Duitse bondskanselier Schröder, trok zich in 1997 terug uit een ambitieus Europees satellietprogramma met Frankrijk, budgettaire beperkingen als reden aanvoerend. Frankrijk was er in het bijzonder op gebrand om de Helios II en Horus-satellieten te bouwen, om Europa onafhankelijk te maken van Washington's superieure "spion in de lucht"-capaciteiten en om het project symbool te maken van Europa's drang naar een eigen militaire identiteit, los van de NAVO.

Duitsland is van gedachten veranderd omdat de technologie nu goedkoper is geworden en omdat de VS weigerden al haar satellietinformatie te delen met haar EU-bondgenoten, tijdens de militaire aanvallen op de Balkan, het afgelopen jaar. Tijdens het Joegoslavië-conflict gebruikte Duitsland onbemande radiografisch bestuurde vliegtuigen, gelanceerd van bases in Macedonië, om het gebied te verkennen, waarvan sommige neerstortten en zij bleken niet te functioneren bij slechte weersomstandigheden. De machthebbers in de EU zijn vastbesloten om hun eigen militaire capaciteiten te laten groeien, met de bedoeling om hun imperialistische rivaal, de VS, te overvleugelen in de race om de controle te bemachtigen over de rijkdommen van de wereld ten behoeve van hun eigen bolwerken.

Hoe dan ook, de poging om verschillende imperialistische belangen aaneen te smeden in een gemilitariseerde supermacht Europa, heeft zowel de scheuren binnen de EU getoond als de ware redenen voor haar bestaan achter de pseudo-linkse retoriek van haar zogenaamde "internationalistische" aard.

Bron: Morning Star, 6 juli 2000, vert.: J.B/TvdK.