Bericht van een ontzettend boze werknemer

Door Jan Cleton

"Veel werknemers die wegens psychische klachten in de WAO terechtkomen zijn niet 'echt' ziek, maar hebben zich ziek gemeld na ruzie op de werkvloer", vindt de commissie Donner. Het hoofdartikel in de Apeldoornse Courant van 12-10-2000, waarin dit wordt beweerd droeg als subtitel: Opvang artsen deugt niet. En als hoofdkop: Ruzie jaagt werknemer de WAO in.

Dit soort beweringen, die voorbijgaan aan alle werkelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid, doen het voorkomen of de werknemers in hoofdlijn zelf de oorzaak van arbeidsongeschiktheid zijn. Dat zij door onverdraagzaamheid elkaar de WAO injagen. De hoeveelheid van dit type tendentieuze berichtgeving zien we in rap tempo toenemen.

Ruzies geen oorzaak, maar gevolg

Weinig werknemers zullen hun collega's willens en wetens het leven dermate zuur maken dat de WAO er op volgt. Velen zullen echter aangeven dat de werkomstandigheden, met name de toenemende werkdruk, ertoe leiden dat de verdraagzaamheid afneemt. Daarnaast worden werknemers er, ten gevolge van de concurrentie tussen bedrijven in dezelfde sector, door de werkgever steeds meer op aangesproken dat zij de verantwoording dragen voor hun eigen toekomst en die van het bedrijf. Deze kromme logica leidt er in de praktijk toe dat de onderlinge spanningen toenemen. Spanningen over de eigen toekomst worden soms afgewenteld op de collega's en leiden tot onderlinge twisten. Terwijl de oplossing juist ligt in de solidariteit met de collega's in de strijd tegen de toenemende werkdruk en opgeschroefde verantwoordelijkheden.

De oplossing

De oplossing wordt niet aangedragen door commissies als die van Donner en ook niet door de zogenaamd onpartijdige media. Want zij zijn niet onpartijdig, maar laten hun 'nieuws' en handelwijze bepalen door de grote adverteerders. Daarom worden de schandalige 'conclusies', zoals nu weer van deze bazen-commissie, gewoon als vaststaand weergegeven. Als de commerciƫle media hun adverteerders onwelgevallig nieuws brengen, zijn zij immers die adverteerders en daarmee hun bestaansgrond kwijt!