Brussel fluit Europese staten terug

BTW op benzine en diesel moet omlaag

Door Jan Cleton

Ondanks al hun officiële gekerm over de hoge olieprijs, wrijven de afzonderlijke Europese staten zich vergenoegd in de handen. Nederland bijvoorbeeld incasseert met elke dollar dat de olieprijs stijgt, 400 miljoen gulden extra aan BTW en de aardgasbaten stijgen evenredig. De oliemaatschappijen pakken, naar omvang, een vergelijkbare financiële winst. De Europese Commissie heeft nu voorgesteld de BTW op benzine en diesel tijdelijk te verlagen als de olieprijzen sterk stijgen. Maar de BTW moet gewoon omlaag.

Door zo'n tijdelijke verlaging worden, volgens de Commissie, burgers en bedrijven enigszins ontzien, terwijl de verwachte belastingopbrengst voor de staat niet verandert. Als alle landen van de EU meedoen, zeggen ze, ontstaat er bovendien geen concurrentienadeel.

Liegen in het kwadraat

Halve maatregelen nemen, halve waarheden vertellen, de grootste profiteurs ontzien en onderwijl de bevolking geruststellen, alsof er naar hen geluisterd wordt, dat is 'liegen in het kwadraat'. Want wat gebeurt er werkelijk?

De miljardenwinsten van multinationals als Shell en Esso etc. zullen er niet onder lijden, integendeel hun positie wordt beschermd door de hoge winst, die anders wellicht was geslonken doordat de gebruikers noodgedwongen minder zouden zijn gaan tanken, vanwege de te hoge prijs. Ook wordt er, door het concurrentienadeel ter sprake te brengen, een mogelijkheid geschapen de benzine- en dieselprijzen in alle EU-landen gelijk te trekken. Dit ontneemt de verschillende landen tegelijkertijd de mogelijkheid, voor zover ze dat al zouden willen, concurrenten toe te laten. De afschaffing van de bestaande prijsverschillen tussen de Europese staten zal ongetwijfeld leiden tot een gemiddelde prijsverhoging per liter. De invoering van de euro zal er aan voorafgaan en de prijzen over de gehele linie verhogen. Er valt echt niet te verwachten dat de zogenaamde afrondingsverschillen door het bedrijfsleven naar beneden bijgesteld zullen worden. De oliemaatschappijen, die nog met tienden van centen rekenen, zullen ongetwijfeld ook van deze gelegenheid gebruikmaken om hun prijzen te verhogen. Zeker als een tijdelijke BTW-verlaging dat zonder al te grote problemen mogelijk maakt! En wat te denken van de opbrengsten uit het aardgas, die ook aan de olieprijs gekoppeld zijn?

BTW wordt altijd door de massa betaald

De toegevoegde waarde van de producent wordt altijd doorberekend in de prijs van het product. De eindgebruiker heeft deze mogelijkheid niet meer. Hij betaalt dus de volle belasting die op het product geheven is. De belastingaftrekmogelijkheden zijn voor de massa van deze eindgebruikers ook zeer beperkt. Deze financieel onderliggende klasse vormt dan ook de melkkoe van de kapitalistische samenleving. Als de overheid een nieuw belastingregime aankondigt en doorvoert, waarin iedereen erop vooruitgaat, maar de BTW verhoogd wordt, is dat in het nadeel van de massa eindgebruikers. Als de Europese Commissie een voorstel tot tijdelijke verlaging van de BTW doet, zouden bij de eindgebruikers dan ook alle alarmlichten in werking moeten treden. Alle instrumenten, inclusief BTW, moeten op hun merites beoordeeld worden. Dat geldt in meerdere opzichten; als de arbeiders een hoger loon eisen om hun levensstandaard te verhogen, of zeker te stellen, zijn zij het die de inflatie aanwakkeren. Als de multinationals grotere winsten maken, zijn zij de helden van de economische opleving. Die winsten komen echter ook onverminderd voort uit de uitbuiting van de financieel onderliggende klasse. Ieder die over deze zaken nadenkt kan niet anders dan concluderen dat alle waarde uit arbeid voortkomt en dat de financieel onderliggende klasse de meeste arbeid verricht. Maar dat zijn de 'democraten' in Brussel allang vergeten. Zij treden op voor diegenen die in hùn terminologie de waarde voortbrengen. In hun zakken ja! Het denken van de mens wordt nu eenmaal bepaald door de materiële omstandigheden waarin hij verkeert. 't Is toch angstaanjagend dat het denken van zo'n klein groepje het denken van zovelen kan beïnvloeden?