Achtertuin Colombia

Door Chuck Barkey

Op 8 oktober 2000 organiseerde de Nationale Vereniging van Latijns Amerkaanse Bannelingen, ANELA (Asociacion Nacional de Exiliados Latino Amercanos) samen met de commissie IVA (Internationale samenwerking, Vrede en Antifascisme) van de NCPN een bijeenkomst om de leden van ANELA te informeren over de gang van zaken in Colombia. (1)

Daartoe waren drie leden van de internationale commissie van het FARC uitgenodigd, Carolina García, Sebastián Linares, verantwoordelijk voor de contacten in de Benelux, en Juan Antonio Rojas, verantwoordelijk voor de contacten in Europa.

Juan Antonio Rojas

Juan Antonio begon met de visie van het FARC beknopt uiteen te zetten, waarna er gelegenheid was voor vragen. Er waren er vele. De uiteenzetting, de eerste ronde vragen met beantwoording duurde ongeveer anderhalf uur. Mooie tijd voor een pauze, dacht de voorzitter. Maar in de zaal wilde niemand (op één na) van een pauze weten. Een journalist van Radio Wereldomroep nam na afloop de kans waar om Juan Antonio een interview af te nemen.

Overzicht

De positie van het FARC ziet er als volgt uit. In Colombia is sinds de lente van vorig jaar opnieuw een vredesproces van start gegaan tussen de regering en de guerrillabeweging het FARC-EP.

Drugs als rechtvaardiging

Het is van bijzonder belang om de stelling van de VS te ontzenuwen dat het belangrijkste probleem in Colombia de drugshandel zou zijn. Een kort uitstapje in de geschiedenis door Juan Antonio maakte duidelijk dat de problemen al meer dan vijftig jaar oud zijn, dus dateren van toen we zelfs nog nooit hadden gehoord van cocaïne. De problemen zijn van sociaal-economische en van politieke aard.

Vlnr: Sebastián Linares, Carolina García, Juan Antonio Rojas, Chuck Barkey

Colombia is rijk

Zoals zovele Latijns Amerikaanse landen is ook Colombia rijk aan bodem- en natuurschatten. Het probleem is de uiterst oneerlijke verdeling van die rijkdom. Van de 50 miljoen Colombianen leven er 30 miljoen in armoede, waarvam zeker 18 miljoen in de grootst mogelijke misère.

Vredesproces

Het vredesproces verschilt van andere vredesprocessen in een aantal opzichten, bijvoorbeeld in de afspraken die vooraf zijn gemaakt.
Ten eerste: voor het FARC is het inleveren van de wapens niet bespreekbaar, evenmin demobiliseren.
Ten tweede: de regering moet haar taalgebruik ten aanzien van het FARC, bijvoorbeeld in de media, matigen.
Ten derde: de regering moet de paramilitairen ontmantelen.
Ten vierde: de regering moet een gebied van ruim 42.000 vierkante km, iets ten zuiden van Bogota, demilitariseren.

Deze condities om te kunnen komen tot een dialoog, zijn officieel door de regering ingewilligd. Ondanks het feit dat er met betrekking tot het tweede en derde punt weinig vooruitgang is geboekt is er een mogelijkheid voor een dialoog ontstaan. Aan deze vredestafel wordt door het FARC gewerkt met een programma van tien punten, die voornamelijk van praktische, sociaal-economische aard zijn.

VS

De vooruitgang die wordt geboekt in de gedemilitariseerde zone is voor de VS een doorn in het oog. Ze zien hun achtertuin uit hun handen glijden. Daarom werd de Colombiaanse regering gedwongen om het Plan Colombia te lanceren, dat in Washington is uitgedokterd. Dit plan voorziet in een militaire oplossing van het probleem in Colombia met 1,3 miljard dollar puur militaire steun. Dit plan wil de plantages van de kleine cocaboeren vanuit de lucht besproeien met ontbladeringsmiddelen. Mensen, dieren en de grootste natuurlijke rijkdom ter aarde, het hele Amazonegebied, zullen worden vergiftigd bij uitvoering van dit plan.

Publieke tribunes

Daartegenover staat dat veel mensen zich middels de publieke tribunes, zowel nationaal als internationaal, op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel tussen het FARC en de Colombiaanse regering. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich op de hoogte stellen van de vorderingen en ook dat zoveel mogelijk mensen voorstellen doen die kunnen worden ingebracht aan de onderhandelingstafel.

Na deze geanimeerde bijeenkomst zijn er al plannen voor vervolgbijeenkomsten met Sebastián. Er zal gezorgd worden voor vertaling ter plekke. Tijd en plaats zullen in Manifest en op de website, www.ncpn.nl, worden aangekondigd.

Nederland

Door de VS-bases op de Antillen dreigt Nederland betrokken te worden bij de militaire avonturen van de VS. NCPN en LAC proberen een zo breed mogelijke beweging van de grond te krijgen, gericht op een vreedzame, politieke oplossing van de problemen in Colombia.
  1. Eerder organiseerde de NCPN, samen met het Latijns Amerika Centrum uit Den Haag, al een ontmoeting tussen het FARC-EP en GroenLinks. Op korte termijn zal zo'n gesprek ook met de SP plaatsvinden.