Joegoslavisch memorandum aan de VN-Veiligheidsraad

"Psychologische oorlogvoering en subversie"

Van een correspondent

"Vóór en tijdens deze verkiezingen werden Joegoslavië en haar bevolking door de Verenigde Staten en de NAVO-landen systematisch onder druk gezet, met als openlijk doel een directe beïnvloeding van het verkiezingsproces", stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Joegoslavië op 4 oktober in een memorandum aan de VN-Veiligheidsraad.

Resultaat van plunderingen en vernielingen van de gebouwen van de Servische communisten en socialisten

"Een maand voor de verkiezingen richtten de Verenigde Staten een Regionaal Centrum op om de politieke, psychologische, diplomatieke en subversieve druk op te voeren en te coördineren. In dat centrum in Boedapest werken meer dan dertig specialisten op het vlak van informatievergaring, propaganda, militaire spionage en subversieve acties tegen Joegoslavië, onder leiding van de vroegere VS-ambassadeur in Kroatië, William Montgomery. Ook in steden in de buurlanden (Szeged, Timisoara, Sofia, Skopje, Tirana) werden dergelijke centra opgericht. In augustus 2000 bracht CIA-directeur George Tennet een bezoek aan Bulgarije en Roemenië om de zaak te coördineren.

Resultaat van plunderingen en vernielingen van de gebouwen van de Servische communisten en socialisten

Rond Joegoslavië werd een ring van radio- en tv-zenders uitgebouwd om de welbekende NAVO-propaganda uit te zenden via onder andere Radio Free Europe, Deutsche Welle en Voice of America. Dagelijks worden honderden uren psychologische en politieke beïnvloeding uitgezonden vanuit Tsjechië, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Bosnië-Hercegovina en Albanië. Veel van deze zenders werken illegaal op dezelfde frequenties die volgens internationale conventies aan de Joegoslavische radio en tv toebehoren.

Resultaat van plunderingen en vernielingen van de gebouwen van de Servische communisten en socialisten

De VS, de NAVO-landen en verscheidene organisaties zoals de Soros Foundation financieren openlijk de oppositiepartijen en haar leiders, en de zogenaamd onafhankelijke media. Vóór de verkiezingen betaalden de VS 77 miljoen dollar (192,5 miljoen gulden) aan de oppositie, een publiek geheim dat werd bevestigd door The Washington Post (22 september), het VS-Congres, en het State Department.

Resultaat van plunderingen en vernielingen van de gebouwen van de Servische communisten en socialisten

Een week voor de verkiezingen overhandigde de Noorse zaakgelastigde in Belgrado baar geld in Duitse marken aan studenten en jongeren van verscheidene Servische steden. De 'onafhankelijke' media en de Noorse zaakgelastigde getuigden hierover zelf.

De dag na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, op 25 september, keurde het VS-Congres de "Democratization of Serbia Act' goed, waarvoor nog eens 103,4 miljoen dollar (258,5 miljoen gulden) werd vrijgemaakt.

Deze feiten vormen het bewijs van een flagrante buitenlandse inmenging in de verkiezingen, en tegengesteld aan wat democratie zou moeten zijn. Het is een schending van het internationaal recht, het Charter van de Verenigde Naties en de VN-resolutie 54/168 over niet-inmenging in verkiezingsprocessen." (Tanjug, 4 oktober 2000)

Daarnaast zijn er nog de militaire voorbereidingen. Er is de verhoogde aanwezigheid van NAVO-oorlogsschepen in de Adriatische zee. Het Pentagon organiseerde op de verkiezingsdag militaire oefeningen en een invasie-oefening met het Kroatische leger. Bovendien had de oppositie na de verkiezingen van 24 september al herhaalde malen ontmoetingen met NAVO-verantwoordelijken in Sofia. (zie www.iacenter.org)

De Joegoslavische regering heeft veel van die feiten allang voor de verkiezingen ter kennis gesteld van de VN-Veiligheidsraad, met de uitdrukkelijke vraag deze inmenging te veroordelen. Er kwam nooit enige reactie.