Wie zijn de experts van de G-17, die de oppositie aan de macht wil?

Economen: "Wij willen een kolonie worden"

Door Michel Chossudovsky en Jared Israel (*)

Wat zullen Kostunica en Djindjic doen als ze aan de macht komen? Hun programma is dat van de G-17, een groep Joegoslavische economen. Hun verleden is bijzonder onthullend.

"Wij willen een open kolonie en een open maatschappij zijn," zei Veselin Vukotic, coördinator van de G-17, in een interview op 14 juli 1999. (1)

Twee Russische baboesjka's klagen over de prijzen voor de dagelijkse levensbehoeften. Na de westerse beloften over welvaart volgde alleen een sociale ramp. Nu de pro-Amerikaanse oppositie aan de macht komt in Joegoslavië, zullen de levensomstandigheden er verder op achteruitgaan. (Foto Belga)

Nochtans geeft G-17 graag de indruk dat ze onafhankelijk zijn en op Joegoslavië gericht. In werkelijkheid zijn ze gefinancierd door het Center for International Private Enterprise, dat afhankelijk is van het National Endowment for Democracy (NED). NED werd opgericht in 1983, om een probleem van de CIA op te lossen. De CIA financierde intellectuelen en opiniemakers in heel de wereld, maar "telkens als dit soort clandestiene activiteiten bekend werd, had dit een rampzalig effect", zo schreef The Washington Post op 22 september '91. NED moest dienen als windscherm: "Veel van onze huidige activiteiten gebeurden clandestien door de CIA, twintig jaar geleden." (2)

Maar er is meer. De economen van G-17 bezetten belangrijke posten binnen de Wereldbank en het Internationaal Monitair Fonds (IMF). Als de 'democratische' oppositie aan de macht komt, zijn het die economen die de Joegoslavische economie zullen leiden, want het IMF eist altijd dat haar mannetjes de leidende functies uitoefenen.

Het programma van G-17 omvat dezelfde verwoestende maatregelen die werden opgelegd in Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Peru en elders. Eerst verplicht het IMF de regeringen alle sociale beschermingen af te schaffen: subsidies voor voedsel en huisvesting, gratis openbaar vervoer of medische verzorging, dan maakt ze met allerlei economische trucjes en nieuwe wetten de openbare of privé-bedrijven kapot. En dan kunnen kleine bendes internationale dieven de boel voor een appel en een ei opkopen.

Vukotic ontsloeg 600.000 arbeiders

De man met de meeste ervaring hij de G-17 is Veselin Vukotic. In 1989 legde hij als minister van Privatiseringen in de regering Markovic, de Financial Operations Act op, een plan van de Wereldbank dat de Joegoslavische industrie voor de helft liquideerde. Tussen januari 1989 en september 1990 gingen 1.100 bedrijven op de fles, 614.000 arbeiders belandden op straat, op een totaal van 2,7 miljoen. De ergst getroffen gebieden waren Servië (vooral Kosovo), Bosnië-Hercegovina en Macedonië. De lonen schoten naar beneden, de sociale voorzieningen verdwenen, de werkloosheid nam een hoge vlucht: allemaal als gevolg van de politiek van Vukotic, die vandaag weer aan de macht wil komen.

Overigens werkt Vukotic nu al voor de eerste minister van Montenegro, die hem benoemde tot hoofd van de Commissie Privatiseringen. Onlangs vonden we op het internet een reclame van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Handel: "Montenegro: we zoeken managers voor het privatiseringsfonds." Ze zouden de geprivatiseerde bedrijven kunnen herstructureren, de arbeiders eruit gooien en de beste delen verkopen. "Dat zou heel rendabel zijn," voegt het Amerikaanse ministerie eraan toe.

In juni 2000, op het moment dat de Serviërs werden verjaagd, eiste Vukotic dat Kosovo zijn eigen munt zou hebben, los van de Joegoslavische dinar.

Vujovic dreef Oekraïne naar het failliet

Een ander boegbeeld van de G-17: Dusan Vujovic, gepensioneerd econoom van de Wereldbank. In augustus 2000 legde hij Oekraïne een nieuw vernietingingspakket op. De ramp was begonnen in de herfst van 1994, met de ondertekening van het akkoord met het IMF. Oekraïne kreeg een lening van 88 miljoen gulden, heel weinig in vergelijking met wat men het land oplegde. Het IMF eiste dat de staat de munt zou loslaten. Die stortte meteen in elkaar: een brood kostte van de ene dag op de andere driehonderd procent meer, de elektriciteit zeshonderd procent, openbaar vervoer negenhonderd procent. De hele staats- en privé-industrie werd vernietigd; internationale speculanten stortten zich als aasgieren op de prooi.

De graanmarkt werd helemaal ontregeld en opengegooid voor verkoop en dumping vanuit de Verenigde Staten. Oekraïne voerde vroeger graan uit, maar zag zich in een wip verplicht om voedselhulp te bedelen bij de VS en de Europese Unie. Dankzij het IMF werd Oekraïne helemaal afhankelijk van de VS en van Duitsland.

Dankzij Bogetic en het IMF leeft 90% van de Bulgaren onder de armoedegrens

Nog een ander kopstuk van de G-17 is Zeliko Bogetic. Hij trad op als dokter voor het IMF tijdens tal van schokbehandelingen. Telkens bleef de patiënt dood achter...

Tussen 1994-1996 dwong hij Bulgarije een "structureel aanpassingsprogramma" door te voeren. Alle sociale verworvenheden moesten eraan geloven: de prijzencontrole, subsidies voor voeding, huisvesting en gezondheidszorg. De armoede greep om zich heen. In 1997 daalden de pensioenen met 5,5 gulden per maand, zegt de Wereldbank, die ook toegeeft dat negentig procent van de Bulgaren onder de armoedegrens leeft.

Wat heeft Joegoslavië te verwachten als dit soort IMF-hervormingen doorgevoerd wordt? Dezelfde methoden als in Rusland, Oekraïne en Bulgarije.

In Rusland daalden de lonen met 86 procent het eerste jaar van de hervormingen. De economische activiteit, die er al niet fameus was, daalde met de helft. Het IMF is bijzonder meedogenloos voor landen die zich verzetten.

(*) Michel Chossudovsky is een Canadese econoom. Hij schreef ondermeer Globalisation of poverty. Jared Israel maakt een van de beste websites ter wereld over Joegoslavië. Je vindt er de complete (Engelse) versie van dit artikel. (www.emperors-clothes.com/articles/chuss/12.htm)