Uitverkoop bekonkeld

Oppositieleiders in Belgrado samen met IMF in Bulgarije

Door Michel Chossudovsky en Jared Israel

De Joegoslavische bevolking is zich er vast niet van bewust, dat twee vooraanstaande leden van de DOS (Democratische Oppositie van Servië) zojuist een zeer belangrijke reis hebben gemaakt naar Bulgarije. Zij hadden daar een ontmoeting met vertegenwoordigers van het IMF, de Wereldbank en NAVO-regeringen tijdens een zogenaamde 'donorlanden-conferentie'. Het doel van de reis was voorzieningen te treffen voor het overnemen van Joegoslavië door NAVO-regeringen.

Op de dag na de Joegoslavische verkiezingen werd de reis aangekondigd. Mladjan Dinkic, die zeer waarschijnlijk de minister van Financiën zal worden in een regering van de oppositie, zei "dat vertegenwoordigers van zijn G-17-plus deze week zouden vertrekken naar een donorlanden-conferentie over Joegoslavië in Bulgarije met vertegenwoordigers van het IMF." (United Press International {UPI} van 27 september 2000)

Dinkic was samen met Dragoslav Avramovic, doctor in de economie en deskundige voor de 'alliantie van de ommekeer' van Zoran Djindjic. Deze groepen van de zogenaamde democratische oppositie hebben bergen geld ontvangen van agenten van de VS-regering.

Dinkic zei tegen UPI, dat "Dragoslav Avramovic een intentieverklaring (Letter of Intent) met een verzoek had geschreven aan IMF en Wereldbank. Dinkic zei ook nog, dat hij verwachtte, dat er in antwoord hierop onderhandelingen met donorlanden, de zogenaamde Club van Parijs, zouden volgen..." Dit zijn de NAVO-landen. Een 'Letter of Intent' bevat ook een 'memo over economische en financiële politiek'. Daarin worden de voorwaarden vastgelegd, waaronder heel Joegoslavië onderworpen zal worden aan de controle van westerse donorlanden en schuldeisers. Alleen een Joegoslavische minister van financiën, die geïnstalleerd is door het parlement heeft het recht een 'Letter of Intent' af te geven. Dinkic en Avramovic echter zijn alleen maar vertegenwoordigers van de 'democratische' oppositie. In welk land mogen leden van de oppositie legaal, met vijandige staten, die hun beweging financieren, 'onderhandelen'? Dit is een buitengewone vorm van inmenging door NAVO-landen.

Welke maatregelen willen de NAVO-landen erdoor drijven?

 • Opheffen van de controle op de prijzen door de regering,
 • invoeren van de 'vrije markt' zonder bescherming voor boeren of bedrijven tegen het overspoeld worden door buitenlandse goederen,
 • afbraak van het totale sociale systeem. Geen staatshulp in de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, voor eten en verwarming,
 • blokkeren van kredieten voor bedrijven,
 • massa-ontslag van arbeiders en drastische vermindering van inkomens voor boeren en arbeiders,
 • gedwongen sluiting van belangrijke bedrijven en takken van de industrie in de openbare en privé-sector,
 • alle werkzaamheden van wederopbouw en verwijderen van bomschade overdragen aan bedrijven uit NAVO-landen.

Het resultaat van deze politiek zou zijn: De prijzen van levensmiddelen schieten de hoogte in, bedrijven gaan failliet en moeten sluiten, buitenlands kapitaal zal het hele bedrijfsleven confisceren.

De 'Letter of Intent' zal het aannemen van de politieke voorwaarden uit Washington afdwingen. Deze zijn zojuist voorgesteld in de zogenaamde Serbian Democratization Act HR 1064. Op 25 september werd deze aangenomen in het VS-Huis van Afgevaardigden, op dezelfde dag, dat Dinkic zijn reis naar Bulgarije aankondigde. Goed getimed. Volgens de bepalingen in deze wet moet Joegoslavië, om van de sancties bevrijd te worden en 'toegelaten' te worden tot het IMF het volgende doen:

 1. Onderhandelingen voeren over de onafhankelijkheid (zeg afscheiding) van Kosovo en waarschijnlijk ook die van Vojvodina;
 2. het land volledig 'democratiseren'. 'Democratisering' is een mooi woord voor uitvoeren van alle decreten van de VS-regering;
 3. "alle kwesties met de andere republieken" oplossen. Dit zou zijn inclusief de 50 miljard VS-dollar, die de regering van Kroatië en de regering van Izetbegovic in Bosnië eisen als herstelbetalingen voor de oorlog. Dit geld is onverhoeds gegaan naar de schuldeisers van deze landen, en wel naar de NAVO-regeringen en de westerse banken;
 4. volledige samenwerking "met het Internationaal Joegoslavië-tribunaal, inclusief het overdragen van alle door het tribunaal aangeklaagde personen, aan Den Haag". Dit betekent dat het Joegoslavische leger achter iedereen moet aanjagen, van wie het Tribunaal in den Haag beweert, dat hij een oorlogsmisdadiger is.

Iedere leider van het verzet zou op de geheime lijst van verzonnen oorlogsmisdadigers kunnen worden geplaatst.

Dit alles toont klip en klaar, dat de belofte van Kostunica, samen te werken met het IMF, maar tevens "Joegoslavië te behouden", een lege belofte is. Het klinkt goed, maar heeft niets te betekenen. Door toestemming te geven aan een 'Letter of Intent' heeft de coalitie van Kostunica reeds desertie gepleegd ten opzichte van de nationale soevereiniteit. Ze heeft de republiek Joegoslavië, haar economie, haar instellingen en haar volk verkocht.

Intussen machtigt de VS-wet HR 1064 de VS-regering aan de zogenaamde democratische oppositie en de separatistische regering in Montenegro met onmiddellijke ingang nog eens 105 miljoen VS-dollar over te maken. Amerikaans geld - samen met middelen uit andere bronnen - zal niet alleen de kosten van de verkiezingsstrijd dekken, maar ook salarissen financieren. Washington en de NAVO betalen sleutelfiguren van de oppositie er heel openlijk voor, opdat ze doen wat men hen zegt. Ze staan op de loonlijst van de NAVO-bommenwerpers.

Uit: junge Welt, dd. 4 oktober 2000; Bron: http://emperors-clothes.com/analysis/11.htm.
Vertaling uit het Amerikaans door Klaus von Raussendorff, uit het Duits door Toos Plug.