Deze periode beslissend voor toekomst Joegoslavië

Van de redactie buitenland

Gregory Elich, Balkan-deskundige in de VS, die vóór de verkiezingen in Joegoslavië waarschuwde, dat de NAVO een tweede aanval op Joegoslavië aan het voorbereiden was (junge Welt van 14 en 15 september 2000), geeft in een e-mail op zaterdag 7 oktober 2000 aan activisten van de vredesbeweging in de VS het volgende beeld van de actuele situatie:

"Ik geef toe, dat dit in de komende dagen de beslissende strijd zal zijn. Links heeft een stevige meerderheid in beide Kamers van het parlement verkregen. Dat is zonder twijfel de reden, waarom Kostunica heeft geweigerd aan een tweede verkiezingsronde op 8 oktober deel te nemen, hoewel hij er zeker van was, dat hij zou winnen. In het geval van een overwinning van Kostunica in de tweede ronde bestond nog steeds de linkse meerderheid in beide Kamers; zijn mogelijkheden voor afbraak van de sociale sector en overgave van het land aan de NAVO zouden in hoge mate worden beperkt. De strijd zal er voornamelijk om gaan of de legaal gekozen vertegenwoordigers hun zetels zullen kunnen innemen. In dit kader is het typerend, dat de DOS gisteravond bekend heeft gemaakt, dat er een crisis-comité zou worden gevormd, om het land te 'regeren'...

Dit betekent vermoedelijk, dat ofwel beide Kamers worden ontbonden, ofwel ze onbeduidende, triviale taken krijgen opgedragen, terwijl de echte staatszaken behandeld worden door dit, via een staatsgreep gevormd, comité. Kenmerkend is ook, dat tot in de laatste week Joegoslavië beschikte over een uitzonderlijk rijk en gemêleerd medialandschap, waarin alle meningen vertegenwoordigd waren en een grote reikwijdte bezaten. Tijdens het bestuur van de socialisten waren de meeste media in handen van rechts (en de meeste van de publicaties werden door het Westen gefinancierd). Ten gevolge van de staatsgreep van deze week is er nu weer 'persvrijheid' in Joegoslavië ingevoerd, wat betekent, dat er geen verscheidenheid meer is. Tanjug, Politika, RTS en alle linkse media zijn in beslag genomen en worden gecontroleerd door de rechtse oppositie. Dat is het westerse model van 'persvrijheid': er zijn vele keuzemogelijkheden, men kan naar believen kiezen tussen: rechts of rechts of zelfs rechts. De inbeslagname van de media was van groot belang, omdat nu veel gesjoemel zonder enige berichtgeving kan worden gepleegd, of slechts bijgesteld gepubliceerd worden. We hebben de eerste slag gewonnen met de overwinning van links in de beide Kamers van het parlement, maar de drie volgende slagen hebben we verloren: de staatsgreep, die de tweede verkiezingsronde van 8 oktober van tafel veegde, de inbeslagname van de media en het inzetten van het crisis-comité, om het land te regeren. We moeten afwachten of het comité zal regeren of de twee Kamers. En als de laatsten regeren, of de legaal gekozen vertegenwoordigers hun zetels kunnen innemen of dat hun zetels overgedragen worden aan hen, die vriendelijk gestemd zijn ten opzichte van de staatsgreep."

(Bron: "Emperor's Clothes") Vert. Toos Plug.