Palestijnen vechten voor hun rechten

Huidige 'vredesproces' heeft afgedaan

Door Pol De Vos, Frank Sonck

Het protest en de confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlische leger blijven aanhouden. Zelfs nu het Israëlische leger helikopters inzet tegen doelen in Palestina. Ondanks de vele slachtoffers vecht het Palestijnse volk met geheven hoofd. Ze hebben genoeg van de onaanvaardbare compromissen die hen in de zogenaamde vredesonderhandelingen worden opgedrongen. Er is geen duurzame vrede mogelijk zolang de basisrechten van het Palestijnse volk niet worden erkend.

De vlam sloeg in de pan na het provocerende bezoek op 28 september van Sharon, de leider van de rechtse Likoed-partij en notoir havik, aan de Al Aksa moskee, voor moslims de heilige plaats bij uitstek.

Er zijn al zeker 95 personen om het leven gekomen, onder wie 54 Palestijnen van de Westbank en de Gazastrook, en tien Arabieren uit Israël. Meer dan tweeduizend mensen raakten gewond. Volgens cijfers van het ministerie van Gezondheid zijn één op de drie slachtoffers kinderen.

Eén van de meest schrijnende illustraties van het uiterst agressieve optreden van de Israëliërs was zaterdag 30 september op heel wat tv-zenders te zien. Toen filmde een Palestijnse cameraman van de Franse televisie hoe de twaalfjarige Mohammed al-Durrah nabij een Israëlische legerpost op de belangrijkste kustweg in de Gazastrook werd doodgeschoten. Op de beelden is te zien hoe de jongen het uitschreeuwt terwijl hij zich vastklampt aan zijn vader. De twee zoeken beschutting achter een ton. De vader zwaait met de armen opdat men aan de overkant zou stoppen met schieten. Dan komt er een salvo. Mohamed krijgt een dodelijk schot in de buik en valt neer. Mohamed en zijn vader zaten niet in een spervuur tussen Israëliërs en Palestijnen maar werden doelbewust beschoten.

Het Israëlische leger schiet met scherp op Palestijnen en Israëlische Arabieren. Er is ook zwaar geschut ingezet (helikopters, machinegeweren, antitank- en Lao-raketten). De meeste doden vielen door kogels van sluipschutters, die op het hoofd en de borst mikken. De agressor Israël heeft het slachtoffer Palestina zelfs een ultimatum opgelegd en dreigt met een totale oorlog. Toch wordt Israël nog steeds als een respectabele staat behandeld. "Opnieuw is gebleken dat de Israëlische politie niet is uitgerust en getraind om op een zo beschaafd mogelijke manier met Arabisch protest in een democratische staat om te gaan", schrijft De Standaard op 6 oktober. Dit standpunt illustreert de schijnheiligheid waarmee het Westen de Israëlische misdaden aanpakt.

Israël wordt nog steeds een 'democratische staat' genoemd. De continue schending van de elementaire rechten van de Palestijnen en Israëlische Arabieren - tegen een hele reeks VN-resoluties in - wegen blijkbaar niet op tegen het belang van dit land voor het Westen. Al sinds zijn ontstaan, speelt Israël immers een strategische rol in de Amerikaanse overheersing van het Midden-Oosten.

De VN-veiligheidsraad weigert stappen te ondernemen tegen Israël. De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in de VN wil Israël niet bij name noemen als hij de repressie veroordeelt. Hij vindt het "niet het gepaste moment om beschuldigingen te uiten". (1) Hieruit blijkt nogmaals dat het westerse verhaal over 'mensenrechten en democratie' vooral eigenbelang en politieke overheersing inhoudt.

Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) verklaarde van zijn kant dat het huidige geweld vooral de ondoeltreffendheid van het zogenaamde 'vredesproces' aantoont. Volgens het PFLP probeert Israël met de onderhandelingen allee maar zijn plannen voor nog meer bezetting en overheersing te legitimeren. Zolang er geen respect komt voor de wettelijke rechten van het Palestijnse volk (waaronder het recht op terugkeer voor alle vluchtelingen, het zelfbeschikkingsrecht en het recht op een onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad) kan er volgens het Volksfront nooit echte vrede komen. Het PFLP eist dan ook dat de Palestijnse autoriteiten ondertussen alle samenwerking met de Israëlische overheid stoppen. (2)

  1. Capitol NewsWire, 4 oktober 2000
  2. PFLP, perscommuniqué, 1 oktober 2000.