Belgische PVDA+ krijgt vijf zetels

Proficiat en bedankt allemaal!

Door Herwig Lerouge en Nadine Rosa-Rosso

Twee gemeenteraadsleden in Zelzate, twee in Herstal en één verkozene in de districtsraad van Hoboken. In Zelzate amper vijf stemmen tekort voor een derde zetel. Vijf verkozenen: de uitslag van de verkiezingen van 8 oktober 2000 is een opzienbarend succes. Na de nederlaag bij de parlementsverkiezingen vorig jaar liet de PVDA zich niet ontmoedigen. We luisterden naar de kritiek van onze kiezers en we begonnen onze manier van werken te verbeteren. De partijleden stelden vertrouwen in de leiding en vandaag kunnen we onze vooruitgang meten.

We mikten op vijf verkozenen in vijf gemeenten. We hebben er vijf in drie gemeenten.

Vooruitgang sinds 1994

Over het algemeen gaat onze partij vooruit in vergelijking met 1994. In de 35 gemeenten waar we meededen, haalden we 20.404 stemmen tegenover 14.800 in dezelfde gemeenten in 1994. In vergelijking met 1999 is onze vooruitgang spectaculair te noemen.

Proficiat voor onze verkozenen Mie Branders, Nadia Moscufo, Dirk Goemaere, Frans Van Acoleyen en Johan Vandepaer. Proficiat voor allen die tot de laatste stem vochten om hen in de gemeenteraad te krijgen. Proficiat ook voor de minder gelukkigen die, in soms moeilijke omstandigheden, de basis legden voor de toekomst.

In Genk gaan we met 20 procent vooruit vergeleken met 1994: met 140 stemmen meer zat ook Harrie Dewitte in de gemeenteraad. Als het verkiezingssysteem democratisch was, dan was Claire verkozen met de 880 stemmen die ze in Schaarbeek haalde. Er zijn immers 47 zetels te verdelen voor de 41.000 kiezers, dat zijn 872 stemmen voor één zetel. Als het verkiezingssysteem democratisch was, dan zat Kris Merckx in de gemeenteraad in Antwerpen. Een zetel van de SP is daar 4.300 stemmen waard, een van het Vlaams Blok 4.400. De 4.800 stemmen voor PVDA+ geven geen recht op een zetel!

In Wallonië vliegt extreem-rechts, dat gelukkig erg verdeeld en slecht georganiseerd is, er bijna overal uit. Anders is het gesteld met het Vlaams Blok dat er in Antwerpen met zijn volle gewicht tegenaan ging in de strijd voor een half miljoen inwoners. De coalitie van SP, Agalev, VLD, CVP en Volksunie wilde dat men hen zou beoordelen op de mate waarin ze het Vlaams Blok zouden stoppen. Wel, de fascisten gaan met bijna 5 procent vooruit in Antwerpen. Eén op de drie Sinjoren (Antwerpenaren, nvdr) stemde voor de fascistische partij.

Dokter Mie Branders is verkozen in de districtsraad van Hoboken, achttien jaar nadat Kris Merckx daar de strijd tegen de loodvergiftiging aanging. Als de PVDA+ er niet geweest was, zou het Blok in het district Hoboken geen 38 procent, maar 41 of 42 procent gehaald hebben, de absolute meerderheid. Dit bewijst dat alleen de Partij van de Arbeid een links alternatief te bieden heeft voor de rechtse politiek van paarsgroen. Met acties, zoals die tegen de sluiting van het ziekenhuis De Hoge Beuken, toonden onze kameraden in Hoboken hoe je op een positieve manier kan ingaan tegen een antisociale politiek. Ze haalden 6,8 procent van de stemmen. De helft van die stemmen komt van kiezers die zonder de PVDA+ hun woede tegen de regeringspartijen zeker hadden omgezet in een Blok-stem. Ook Zohra Othman en Renate D'Hoker haalden hun 2,3 procent stemmen in Borgerhout op het Vlaams Blok, dankzij hun acties samen met de bewoners tegen de ratten die opnieuw in de straten verschijnen door toedoen van het vuilnisbeleid van de coalitie in Antwerpen.

In Herstal en Zelzate winnen we stemmen op de socialisten en op de fascisten. Dankzij de grote enquête van PVDA+ in het voorjaar kenden we vrij nauwkeurig de hoofdproblemen van de mensen. Door zich daar serieus mee bezig te houden, bepaalden de kameraden van Zelzate en Herstal de politieke agenda van deze verkiezingen. Ze konden de mensen winnen voor de antikapitalistische politiek van onze partij, vertrekkend van het probleem van de dure vuilzakken of de vieze rupsen. De campagnes van extreem rechts omtrent migranten en veiligheid verdwenen zo op het achterplan.

De verkiezingsoverwinning in Zelzate en in Herstal staat symbool voor onze partij: we zullen er een dokter naar de gemeenteraad sturen die al jaren gratis geneeskunde beoefent en een vakbondsactivist die al jaren in de strijd staat. In Zelzate wonen 1.400 arbeiders van Sidmar, de staalfabriek waar Dirk Goemaere jarenlang vakbondsvertegenwoordiger was. Vandaag werkt hij bij Belgacom, maar tijdens de kiescampagne stond hij week na week met een brief aan de poort van de fabriek waar hij ooit werd afgedankt. Nadia Moscufo is vakbondsafgevaardigde bij Aldi in Herstal waar ze aan de kassa staat. Zij voerde onlangs in Luik de betoging aan om de brandstofprijzen weer in de index op te nemen. Beide vakbondsactivisten werden vandaag door hun achterban als politieke leiders erkend.

"Het is het campagneplan van Schaarbeek dat ons de weg heeft gewezen", zegt Kris Hertogen, campagneleider in Herstal. Een plan dat in de eerste plaats gericht was op het organiseren van de kandidaten en de gezinnen van de patiënten van de groepspraktijk om hen te helpen hun wijk te veroveren, huis na huis.

In Brussel liggen verkiezingen helaas veel moeilijker. De arbeiders van de grote bedrijven zoals VW of Sabena wonen buiten de stad en veel patinten en vrienden van de PVDA hebben geen stemrecht.

Daarom kunnen we echt blij zijn met de 2,2 procent voor de lijst Claire en voor de kartellijst PC-PTB in Molenbeek. Door met ons samen te werken, gaat de Parti Communiste vooruit. We zijn ervan overtuigd dat alle communisten zich op den duur zullen verenigen.

Na deze verkiezingsoverwinning kijken de leden van de PVDA met veel moed vooruit naar morgen. Vandaag kon paarsgroen nog profiteren van de gratis goed-nieuws-show die ze de laatste maanden ten beste gaven. Vlak voor de verkiezingen beloofden ze ons voor 20 miljard gulden cadeaus. Maar voor de Franstalige bus- en trambestuurders van TEC (tegenhanger van De Lijn) kan er van de socialistische en groene beleidsvoerders niets af.

De strijd voor de volledige indexering van de lonen en voor het herstel van de koopkracht gaat verder. Hoewel ze zondagnacht haar bed niet zag, stond Nadia Moscufo maandagmorgen aan het stakingspiket van de TEC in Luik. En Dirk Goemaere trok naar de poort van Sidmar. Onze gemeenteraadsleden zullen er staan, straks aan het Justitiepaleis van Brussel, voor de verdediging van de dertien van Clabecq, wier proces wordt herpend.

En nu al bereiden we de voortzetting voor van de strijd die we in de gemeenten begonnen zijn, met onze gemeenteraadsleden, daar waar we ze hebben, met onze toekomstige verkozenen, daar waar we vandaag de toekomst voorbereiden.