Turbulente tijden

Door Wil van der Klift

De wereld is in rep en roer. Voor een kleine redactie als die van Manifest is het zeer moeilijk om op tijd de juiste bronnen te kunnen raadplegen en meer nog om de informatiestroom op tijd in het Nederlands te kunnen aanbieden. Voor het internationale nieuws kunnen we gelukkig regelmatig een beroep doen op onze Belgische kameraden (en op onze eigen kleine groep vertalers). Zij wonnen aanzienlijk in de verkiezingen. Het hernieuwde zelfvertrouwen geeft hen meer kracht, waardoor we ook in de toekomst van hun 'diensten' gebruik kunnen maken en maakt bovendien volop duidelijk dat een communistische partij ook in deze tijd en in een kapitalistisch hoogontwikkeld land kan worden opgebouwd. Dat zo'n partij nodig is wordt met de dag duidelijker. GroenLinks houdt zich vooral nog bezig met het pluche en de SP zit samen met grote ondernemingen aan tafel om te praten over 'maatschappelijk ondernemen'.

Dit nummer staat in het teken van de gebeurtenissen in Joegoslavië en in een wat bescheidener mate in dat van de ontwikkelingen in Palestina, waar een volk zich niet langer wenst neer te leggen bij de Amerikaans-Israëlische overheersing.

De val van Milosevic werd mede veroorzaakt door de fouten die hij en zijn partij maakten, waar het Westen handig gebruik van heeft gemaakt. Maar, zoals overal elders in de wereld, waar zulke ontwikkelingen eerder plaatsvonden, zal de bevolking erop achteruitgaan. De officiële instituties in Joegoslavië lijken verlamd. Er is sprake van een ingewikkelde dubbele macht. Maar de, nu nog verenigde, oppositie wordt door het Westen, op herhaaldelijk eerder beproefde wijze, geleid en tracht op alle mogelijke, meestal ondemocratische, wijze haar zin door te drijven. De bevolking aarzelt, omdat haar koeien met gouden horens worden beloofd. De ontwikkelingen in Joegoslavië zijn van zeer groot belang voor de ontwikkelingen in Europa. Als het laatste sociale en zelfstandige bastion in Europa gebroken zal zijn, zullen er krachten vrijkomen waardoor het kapitaal nog brutaler overal de sociale afbraak zal doorvoeren.

Artikelen over Praag en Indonesië houden we voor een volgende keer achter de hand. In de Filippijnen neemt zelfs de aartsbisschop, kardinaal Jaime Sin, afstand van president Estrada, die smeergeld aannam van casino's. Volgende keer hopen we ook dieper in te kunnen gaan op de toenemende escalatie in Colombia en de Nederlandse betrokkenheid bij de dreigende oorlog aldaar. Sinds de Nieuwe Wereldorde aan de macht is, verandert onze aardbol steeds meer in een Amerikaans kruitvat. Intussen probeert de redactie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse werkelijkheid, waar ook de ene na de andere werkers-onvriendelijke maatregel wordt afgekondigd.