Duizenden betalen UPC niet meer

De macht van de consument!

Door Jan Cleton

Het liep de spuigaten uit bij de kabelexploitant UPC, die 36 procent van de Nederlandse kabelmarkt in handen heeft. Het regende klachten bij het bedrijf, dat zich alleen nog maar druk scheen te maken over uitbreiding van de markt. De koppeling van deze uitbreidingen kreeg voorrang, de daaraan verbonden noodzakelijke service-verlening bleef ver achter. Gevolg: slechte tv-beelden, internet-snelheden ver beneden het beloofde, service-lijn onbereikbaar, of "er zijn nog 'tig' wachtenden voor u", etc.

Deze toestanden leidden tot een regen aan klachten bij de diverse, ook tv-consumentenrubrieken, consumentenorganisaties. Een aantal van deze besloot, onder aanvoering van het TROS-consumentenprogramma RADAR, een oproep te doen aan de consumenten van UPC die zich benadeeld voelden, hun betalingen aan UPC op te schorten of te verlagen. Gevolg: De UPC-aandelenkoers daalde behoorlijk; UPC veranderde haar consumentenbeleid aanmerkelijk en deed zelfs de toezegging dat zij alle klachten binnen vierentwintig uur zou oplossen.