1 Mei-viering Amersfoort

Ingezonden

Een aantal Amersfoorters georganiseerd in o.a. de DIDF, Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland en Amersfoort Solidair, organisatie tegen Racisme en Fascisme, hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de organisatie van een 1 mei-viering onder de noemer:

TEGEN DE NIEUWE MONDIALISERING, LATEN WIJ ONZE STRIJD MONDIALISEREN

Ging het op 1 mei 1890 om de wettelijke invoering van o.a. de achturige werkdag, nu gaat het over de nieuwe 'gemondialiseerde' wereldorde. De verbetering van de levensomstandigheden van de massa van de mensheid komt in botsing met de macht van de monopolies en de multinationals, het IMF, de Wereldbank, de G7 en alle andere organisaties die het neoliberalisme uitdragen. De verdragen van Amsterdam en Maastricht, deel van de kapitalistische mondialisering, betekenen afbraak van verworven rechten, privatisering, dalende vakbondsparticipatie en interventie-oorlogen.

Acties tegen deze mondialisering vonden onder meer plaats in Seattle, Praag, Melbourne, Nice, Genève en Porte Alegre. De deelnemers komen op voor de verdediging van de sociale verworvenheden op het vlak van lonen en sociale zekerheid, de vruchten van de strijd van de werkers in de twintigste eeuw. Deze strijd is onontbeerlijk voor de verdere verbetering van deze verworvenheden nu en voor de toekomst.

Opening door de voorzitter van DIDF.

Beelden over het verzet tegen de globalisering in Seattle, Praag, Nice, Porte Alegre...

Een lezing met o.a. Bob Roeck, journalist en lid van de Algemene Belgische Vak Vereniging (ABVV)

MARIMBULA = Latijns Amerikaanse muziek.

Iedereen is van harte welkom in Grand Café Kroonenburg, Stationsstraat 42 in Amersfoort, schuin tegenover het Amersfoorts Centraal Station (drie minuten lopen). We houden de bijeenkomst op zondagmiddag 29 april van 14.00 tot 18.00. Entree vijf gulden.

Verdere informatie 033-4571778 of 033-4634637.