1 Mei: de internationale dag van de arbeid

1 Mei is al sinds het einde van de negentiende eeuw dé dag van en voor de arbeidersklasse. Het is de dag van de internationale strijd voor loon, werk en vrede, belangrijke levensvoorwaarden waar iedereen recht op heeft. Dit kan alleen bereikt worden door het kapitalisme door het socialisme te vervangen. In het kapitalisme worden wereldwijd dagelijks nog vele miljoenen mensen uitgebuit door de winsthonger van de multinationals. Er wordt alles aan gedaan om de waarden en normen van het kapitalisme, overal ter wereld, veilig te stellen. Het socialisme wordt daarbij keer op keer belachelijk gemaakt. Landen, waar het socialisme in ontwikkeling was/is vallen ten prooi aan gigantische medialeugens. Leugens, die voor mensen met de 'gewone' portemonnee nauwelijks of niet te controleren zijn.

Kapitalisten gaan uiteindelijk over lijken om hun doel te bereiken en daarbij wordt ook het milieu niet ontzien. De 'vrije markt' en de privatiseringen zorgen ervoor dat verworvenheden van de arbeidersklasse steeds verder aangetast worden.

Collectieve voorzieningen waar de werkende mensen jarenlang voor geknokt hebben, zoals sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg, worden steeds verder uitgehold. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, terwijl het aantal miljonairs met de dag toeneemt. De grote bedrijven maken vette winsten, allemaal over de ruggen van de werkende klasse inclusief de uitkeringsgerechtigden. De tijd is rijp dat de arbeidersklasse zijn rechtvaardige deel van de winst gaat opeisen.

Om de uitbuiting van mens en milieu te stoppen, moet er strijd gevoerd worden. De NCPN voelt zich historisch nauw verbonden met deze strijd. Zij stelt zich dan ook, als enige politieke partij in Nederland, daadwerkelijk solidair op met de strijd van de werkenden en uitkeringsgerechtigden, tegen het internationaal georganiseerde kapitalisme en voor het socialisme.