Nieuwe Communistische Partij • NCPN
Afdeling Groningen e.o.
Lichtboei 54
9752 JH Groningen
tel. 050 - 5414381

Aan:
College van B en W
Leden van de gemeenteraad
Gemeente Groningen
Vakbonden

In afschrift aan: Pers

Groningen, 2 april 2001

Betreft: 5 mei jaarlijks vrije dag

Geacht college,
geachte leden van de gemeenteraad,

De NCPN-afdeling Groningen doet een oproep aan de gemeenteraad van Groningen om de 5e mei als nationale feestdag te herstellen door deze dag voor ieder een doorbetaalde vrije dag te laten zijn.

Het Koninklijk Besluit van 24 september 1990, inhoudende de aanwijzing van de 5e mei als nationale feestdag met daaraan gekoppeld een oproep aan de sociale partners om deze dag als algemene vrije dag in te richten, is - zo wijst de ervaring uit - halfslachtig.

Het levend houden van de herinneringen aan het fascisme, de herdenking van de gevallenen tijdens de oorlog zoals ieder jaar op 4 mei, en de viering van de overwinning op het fascisme heeft nog altijd niets aan betekenis verloren. Nog steeds loert het gevaar van door fascisten opgeroepen mensenhaat, zowel in Nederland als in de landen om ons heen, en zijn er talloze slachtoffers door gewelddaden van fascisten te betreuren.

Ook, of beter gezegd, juist nu de generatie die de oorlog uit eigen ervaring heeft meegemaakt minder talrijk wordt is het van belang om de waakzaamheid jegens nieuwe vormen van fascisme te betrachten, door het levend houden van de herinneringen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, en het vieren van de bevrijding. In deze traditie past het om de 5e mei als nationale feestdag in ere te houden, en deze als een jaarlijkse doorbetaalde vrije dag voor ieder ook in komende jaren te blijven vieren.

Wij zijn van mening dat het vieren van de overwinning op het fascisme als nationale feestdag en doorbetaalde vrije dag niet overgelaten kan worden aan onderhandelingen van marktpartijen.
De NCPN bepleit daarom met nadruk dat de gemeenteraad van Groningen de 5e mei als jaarlijkse vrije dag in ere herstelt.

Namens de NCPN-afdeling Groningen

Rob Heusdens