Internationale Werkbrigade 'Brigade Nordica'

Inschrijven mogelijk

Ingezonden

De internationale werkbrigade 'Brigade Nordica', wordt georganiseerd door de Europese vriendschapsverenigingen met Cuba i.s.m. het Cubaanse Instituut voor de Vriendschap met de Volkeren (ICAP). De Cubaanse revolutie voert het internationalisme ook daadwerkelijk door. De internationale werkbrigades zijn daar een uiting van.

José Martí
In de loop van een jaar vinden achtereenvolgens plaats de brigades 'José Martí' van West-Europese landen, 'Venceremos' uit de VS, 'Brigade Nordica' uit de Scandinavische landen en 'Antonio Maceo' voornamelijk bestaande uit kinderen van Cubanen die Cuba verlaten hebben. De Nederlandse brigade, die deel uitmaakt van de brigade 'Nordica' wordt jaarlijks georganiseerd. De brigade duurt drie weken en wordt meestal gehouden vanaf 10 juli. De brigade bestaat uit twee weken daadwerkelijk werken en één week 'vakantie' in een van de provincies van Cuba. Voor iemand die nog nooit op Cuba is geweest, is de brigade een ideale en zeer prettige manier om het land, het socialistische systeem en zijn bevolking te leren kennen.

Het werk

Markt in Havanna
Het meeste werk vindt plaats in de landbouw, zoals het oogsten van citrusvruchten, het snoeien van bomen of het zaaien van planten. Tijdens het werk wordt er samengewerkt met Cubanen die ook tot de brigade behoren, meestal zo'n 50 jongere Cubanen, die een maand vrij krijgen van hun werk of studie om als vrijwilliger de circa 250 Europeanen te helpen. Er zijn veel studenten en onderwijzers van vreemde talen bij, die zodoende de mogelijkheid krijgen om hun talenkennis in de praktijk te toetsen. Dit is tevens praktisch voor die brigadisten die geen Spaans spreken. De Cubaanse gidsen spreken Engels, Duits of Frans.

Bezoeken

Op woensdag en in het weekend bezoeken de brigadisten in kleinere groepen allerlei instellingen, scholen, fabrieken, coöperaties, ziekenhuizen, culturele organisaties, vakbonden, jongeren- en vrouwenbewegingen e.d. Met name door deze bezoeken krijgt men een grondig beeld van hoe het Cubaanse socialisme in de praktijk functioneert. Daarnaast worden er tijdens de brigade vaak lezingen, discussiebijeenkomsten e.d. gehouden. Vaak bespreekt de gehele brigade ook tijdens een z.g. rondetafelconferentie een thema uitgebreider.

Verblijfplaats

De eerste twee weken verblijft de gehele brigade in het kamp 'Julio Antonio Mella' (een van de oprichters van de eerste communistische partij in Cuba), dat op 40 km van Havana in Caimito is gelegen. Het kamp is ongeveer twee vierkante km groot. Er bevinden zich slaapbarakken, een eetzaal, een conferentieruimte met mogelijkheden tot simultaanvertalingen. Verder is er een openluchtbioscoop, een sportveld, een postkantoortje, een winkel, een bar, een wasserij, een ijsbar en een grote dansvloer met podium. De laatste week vertrekt de gehele brigade naar één van de provincies van Cuba. Dit is elk jaar weer een andere provincie. Meestal wordt men hier ondergebracht in scholen of instituten. Deze laatste week heeft ook meer het karakter van een vakantie, met veel mogelijkheden tot ontspanning. Op zaterdag wordt het werk geëvalueerd en worden de productiecijfers bekendgemaakt. Op deze bijeenkomsten kan men alle vragen stellen over het werk, maar ook over de hele periode.

Culturele evenementen

Op zaterdagavond worden er culturele activiteiten georganiseerd. Dit kan variëren van optredende Cubaanse groepen, ballet tot toneel/cabaret. Tijdens de bezoeken aan Havana is er een ruime mogelijkheid culturele activiteiten bij te wonen.

De voorbereiding

Een belangrijk aspect van de werkbrigade is de voorbereiding. De brigadegroep komt voor de brigade zo'n drie- à viermaal bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar beter te leren kennen. Men moet tenslotte intensief met elkaar optrekken om iets te leren over Cuba en zijn revolutie. Een reis naar Cuba kost veel geld en de meeste mensen zullen zo'n reis niet vaak kunnen maken. Vandaar dat een goede voorbereiding noodzakelijk is. In de voorbereiding besteden wij veel aandacht aan alle aspecten van de Cubaanse samenleving d.m.v. boeklezing, films, en dia's en gesprekken met mensen die Cuba goed kennen en er al vaker geweest zijn. Een goede voorbereiding stelt je in staat om je op Cuba beter te kunnen verplaatsen in de zaken die men daar ziet en hoort. 'Brigade Nordica' verwacht dat de deelnemers aan deze voorbereidingen meedoen. Vanuit Nederland kunnen er maximaal 15 personen deelnemen aan de brigade. Er is geen leeftijdsgrens aan verbonden, wel moet men fysiek in staat zijn tot het verrichten van lichamelijke arbeid.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een solidaire houding hebben t.o.v. Cuba en zijn revolutie.

Kosten

Hoewel de prijs elk jaar varieert (i.v.m. de wisseling van de dollarkoers en de vliegprijzen) is het verstandig om uit te gaan van een prijs van circa ƒ 2.000,00.

Informatie

Informatie over de brigade en deelnemersformulieren zijn verkrijgbaar bij:
Arnold van Wezel
Huygensstraat 55a
3131 WL Vlaardingen
Tel.: 010-4358231

José Martí

De brigade is vernoemd naar de Cubaanse vrijheidsstrijder, dichter en denker: José Martí (1853-1895). José Martí heeft zowel ideologisch als praktisch leiding gegeven aan de Cubaanse opstanden tegen de Spaanse overheersing. Hij waarschuwde al in de vorige eeuw tegen het dreigende imperialisme van de VS. José Martí wordt in Cuba beschouwd als een vader van het volk en is één van de grote voorbeelden voor de Cubanen m.b.t. scholing en revolutionair denken en handelen.