Campagne voor partij en krant bracht ruim 15.000 gulden op!

De financiële commissie heeft besloten de campagne voor partij en krant te sluiten. Er kwam ruim ƒ 15.000 gulden binnen. Dat is een groot bedrag, rekening houdend met het feit dat er de afgelopen periode met grote regelmaat een beroep op jullie portemonnee werd gedaan. Het geeft aan dat partij en krant breed worden gedragen. Voor de leiding is het een extra steun om met nog grotere inspiratie te knokken voor een sterkere partij en een betere krant, nodig om het dagelijks verzet tegen onderdrukking, uitbuiting en onrecht nog beter gestalte te geven.

Saldo Manifest nr. 6: ƒ 14.947,50

Binnengekomen t/m 11 april fl. 505,-

J.F.C. te A. fl. 25,-; H. H. te L. fl. 40,-; H. J. te G. 100,-; N. S. te R. fl. 40,-; C. V. te D. fl. 25,-; J. v.K. te A. fl. 25,-; J.R. te A. fl. 100,-; J. H. F. te L. fl. 35,-; D.B. te L. fl. 15,-; J.B. te L. fl. 25,-; D. P. te L. fl. 25,-; J. F. te L. fl. 50,-.

Totaal binnengekomen fl. 15.452,50