Internationale demonstratie in Esterwegen

Ingezonden

De Duits-Nederlandse werkgroep 8 mei organiseert ook dit jaar op 6 mei om 15.00 uur een demonstratieve herdenking op de begraafplaats van het voormalig concentratiekamp Esterwegen in Bockhorst aan de B 401. Deze bijeenkomst is een herinnering aan 8 mei 1945, de dag van de bevrijding van oorlog en fascisme, waarbij naast het herdenken van de slachtoffers van de gewelddadige nazi-heerschappij ook maatschappelijke vraagstukken van deze tijd onderwerp van gesprek zullen zijn.

Vele voormalige gevangenen uit de kampen van het Emsland zullen deelnemen; zij verblijven in Papenburg voor een bijeenkomst, die het DIZ heeft georganiseerd. De volgende sprekers hebben wij uitgenodigd: Heinrich Hannover, advocaat en publicist uit Bremen, Gladys Mejias, migrante uit Chili, die na de moord op haar man door de soldaten van Pinochet, naar Nederland is geëmigreerd; Werner Boldt, voorzitter van het actiecomité Emslandlager, en een vertegenwoordiger van de 'Moorsoldaten'. Het koor 'de volksstem' uit Groningen zorgt voor de muzikale omlijsting van deze manifestatie.

Oproep 2001

8 mei 1945 is als dag van de bevrijding van het Duitse fascisme de geschiedenis ingegaan. Deze dag in herinnering houden, maar ook huidige niet-democratische ontwikkelingen, dictaturen en oorlogen aanklagen, dat is de taak die de Duits-Nederlandse werkgroep 8 mei zich heeft gesteld; daarom ieder jaar een demonstratieve herdenking op de begraafplaats Bockhorst-Esterwegen.

Sinds de zomer van 2000 bestaat in de Bondsrepubliek Duitsland een breed gedragen bondgenootschap ter bestrijding van extreem-rechts geweld. Naast de acties door politici en in de media ontstonden overal werkgroepen, die zich verzetten tegen neo-nazistische groeperingen en partijen en deze uit de maatschappij proberen te verdrijven. Wij zijn verheugd over dit engagement van zoveel burgers.

Wij ondersteunen het verzoek om het verbod van de NPD. Het verbieden alleen echter van extreem-rechtse organisaties zal het kwaad van vreemdelingenhaat en intolerantie ten opzichte van mensen met een andere huidskleur of afkomst niet laten verdwijnen. Het aanwezige racisme vindt zijn oorsprong midden in onze maatschappij. "Iets hebben tegen buitenlanders, is (...) al haast een normaal deel van het alledaagse denken," aldus Thierse, voorzitter van de Duitse bondsdag. Politieke campagnes over de ruggen van in Duitsland levende migranten ('tegen de dubbele nationaliteit', 'kinderen in plaats van Indiërs') en uitlatingen zoals 'de boot is vol' of 'wij willen geen gemengde maatschappij met meerdere rassen' en de daarbij horende wetgeving inzake asielrecht en buitenlanders, door de politiek, maken van mensen met een niet-Duits paspoort tweederangs burgers. Het verschil maken tussen 'nuttige buitenlanders' en hen, 'die ons gebruiken' of 'buitenlanders, die wij gebruiken en buitenlanders, die ons gebruiken' is een selecteren van mensen naar (economische) waarde. Een dergelijke politiek betekent het groeien van racisme in de hoofden van het volk en stijft extreem-rechtse lieden in hun gewelddadige activiteiten.

We moeten juist uit het verleden leren, dat wij ons moeten verzetten tegen alledaags racisme en voorwaarden en condities scheppen voor een leven zonder discriminatie. Daarvoor moet onder meer de wet op het asielbeleid worden herzien, moeten vluchtelingen en asielzoekers niet meer in kampen worden ondergebracht en moet er worden gekeken naar de wet op de verblijfsvergunning alsook naar het uitzettingsbeleid.

Tevens roepen wij alle burgers op actief op te treden tegen extreem-rechts en racistisch denken en te werken aan een maatschappij waarin niemand bang behoeft te zijn dat hij zal worden gemarginaliseerd, gediscrimineerd of zelfs slachtoffer zal worden van neonazistisch geweld, op grond van ras, cultuur of religie.

Duits-Nederlandse werkgroep 8 mei

p/a Tony Kofoet, Dollartstr. 19, D-26826 Weener
p/a Wemke Ketting-Jager, Lindeboomstr. 33 a, NL-9936 Farmsum