Gedicht

Rudy Musters


Destructie

Het destructieve weegt niet op tegen de kosten van vaccinatie.
Elk rund jaarlijks een prik, geeft geen garantie,
de MKZ blijft gevangen in het immuunsysteem,
alleen geen belletjes en blaasjes meer aan neus en lippen.

Het Ministerie buigt en buigt voor het non-vaccinatie verdrag.
Het is niet genoeg dat men walgt van brandstapels en gedode
dieren die niet door de ziekte zijn aangetast.

Mond- en klauwzeer is geen noodlottige speling,'t is
ingegeven door meedogenloos winstbejag.

Geen kikker durft het slachtingsveld binnen te wippen,
zonder vermorzeld te worden onder de economische laars,
waar het als een vlek blijft liggen.

In Europees verband beschermt men peperdure fokstieren.
Niet het dier maar de mens heeft het medicijn.

Van Salmonella naar BSE, van Mond- en klauwzeer, naar de
volgende ziekte.
Het kan allemaal in het kapitalistisch systeem waar geen
plaats is voor mens en dier.