'Economie belangrijker dan volksgezondheid'

Van een correspondent

De economische belangen in Nederland zijn blijkbaar belangrijker dan de bescherming van de volksgezondheid. Dat stelde voorzitter L. Brusselaers op een bijeenkomst van de patiëntenvereniging Samen Beter in De Halle in Axel.

De bijeenkomst was gewijd aan het thema BSE en de voedselketen. Sprekers waren naast Brusselaers, dierenarts P. van de Vijver en huisarts A.M. de Bruin. Zij belichtten BSE respectievelijk vanuit de kant van het dier en de mens. Brusselaers ging in op de politieke kant van de zaak. "Vandaag kunnen wij naast BSE, de zogenaamde gekke koeienziekte, ook nog mond- en klauwzeer opvoeren. In wezen natuurlijk van hetzelfde laken een pak, hoewel mond- en klauwzeer voor de mens zelf minder gevaarlijk is dan BSE. De vraag die hier natuurlijk rijst is in hoeverre er gesold wordt met onze gezondheid, of het nu om MKZ of BSE gaat. Terwijl de overheid al jaren op de hoogte is van de risico's die aan BSE zitten zijn er pas vorig jaar maatregelen genomen. Zou er sprake zijn van onderschatting of onwetendheid? Ik denk het niet. Veeleer lijkt het erop dat de belangen van de vleesindustrie zwaarder hebben gewogen dan de volksgezondheid."

Brusselaers meent dat de Europese Unie zich pas verplicht voelde om maatregelen te nemen toen als gevolg van het wantrouwen van de consument er een daling optrad in de verkoop van vlees. "Toch kun je je afvragen of dit alles wel voldoende is. Onze gezondheid is mede gebaseerd op gezonde voeding. Ik vraag me echter af of de opbrengsten van de landbouwindustrie niet belangrijker zijn dan de gezondheid van de mens. Gezondheid is blijkbaar een interessante koopwaar. Wie nog het idee koestert dat de overheid zich daadwerkelijk inzet voor onze gezondheid zal vroeg of laat moeten constateren dat het begrip gezondheid niet meer en niet minder is dan een bron waar fabelachtige winsten mee te maken zijn. Als hier geen verandering in komt zal de mensheid zijn eigen ondergang tegemoet gaan. En de neiging van velen om dan maar het hoofd in het zand te steken zal dat proces alleen maar versnellen. Degenen die zich niet met politiek willen bezighouden zullen zo langzamerhand toch moeten constateren dat de politiek zich wel met hen inlaat."