Koerdische Newroz-vieringen in 2001

NCPN aanwezig tijdens viering in Rijswijk

Van een correspondent

Newroz, het Koerdisch nieuwjaarsfeest, werd ook dit jaar in alle delen van Koerdistan en overal ter wereld waar Koerden leven uitbundig gevierd. Sinds 1990 is het Newroz-feest door de verzetsacties van het Koerdische volk opnieuw tot leven gekomen. Voor het Koerdische volk is Newroz niet alleen een dag verbonden met de geschiedenis, maar ook een uitdrukking van het nationale bewustzijn. Ook is het een moment om aandacht te vragen voor de Koerdische kwestie.

In Koerdistan en delen van Turkije waren vergunningen verleend voor grote vieringen, hoewel in andere plaatsen, waaronder Istanbul, deze vieringen verboden waren. In Diyarbakir, de hoofdstad van Koerdistan, namen meer dan 600.000 mensen aan de viering deel. In Van en Batman waren er 100.000 deelnemers en ondanks het verbod kwamen er 25.000 mensen op de viering in Istanbul af. Op enkele plaatsen greep de politie in. Er werden 400 mensen gearresteerd, waaronder ongeveer 50 mensen in Mersin. Ook werden een aantal Hadep-partijkantoren doorzocht en sommige wegen werden geblokkeerd om Newrozvierders bij de vieringen vandaan te houden. In alle plaatsen waren de leuzen Vrede, Vrijheid en Democratie. Een week voor het Newroz-feest vond een toenemend aantal arrestaties van Hadep-leden plaats. Tijdens een razzia in het huis van Gülbeyaz Gökce in Izmir-Narlidere werden 24 Hadep-leden gearresteerd. In Van-Ercis werd de Hadep partijbestuurder Vahdettin Fidan opgepakt.

Landelijke viering in Rijswijk trekt veel belangstelling

Ook in Nederland waren er een aantal vieringen. In Amsterdam kwamen 400 Koerden naar het Leidseplein voor een manifestatie en er waren fakkeloptochten in Den Haag (1300 deelnemers) en Arnhem (450 deelnemers). In Middelburg werd er op 22 maart een fakkeloptocht gehouden.

De landelijke Newroz-viering in Nederland in Sportcentrum Elsenburgh in Rijwijk werd door ongeveer 6000 mensen bezocht. Een groter aantal dan in de laatste paar jaren. Veel mensen gaven aan door grote vieringen in Koerdistan geïnspireerd te zijn. Het programma bevatte veel muziek en folklore afgewisseld door Newroz-toespraken. De NCPN was aanwezig met twee vertegenwoordigers.

Het karakter van de Newroz-vieringen is de laatste jaren veranderd. Honderdduizenden Koerden gebruiken Newroz om aandacht te vragen voor de intussen duidelijk zichtbare problemen, en om een oplossing te eisen. Het is niet overdreven om vast te stellen dat de Newroz vieringen intussen de grootste vredesactie van het Koerdische volk zijn geworden.

De ontwikkelingen van de laatste twee jaar hebben bij veel mensen hoop gewekt. Vorig jaar kon het Newroz-feest ongestoord plaatsvinden, en werd een enorme manifestatie voor vrede, democratie en vriendschap onder de volkeren. Helaas is in de laatste maanden de repressie weer toegenomen. Vooral de pro-Koerdische partij Hadep staat op dit moment onder enorme druk van de organen van de Turkse staat. Ook is het verdwijnen van mensen, waaronder Hadep-leden, weer begonnen. Dit alles werpt een schaduw op de hoop en de verwachtingen van het Koerdische volk. Ook de dreiging van een nieuwe oorlog in Zuid-Koerdistan draagt hier aan bij. Toch zal de strijd voor vrede en democratie worden voortgezet. Repressie en onderdrukking kunnen de weg naar vrede en democratie niet blokkeren.

Newroz, de nieuw dag, draagt een nieuwe toekomst in zich. De kracht van het Koerdische volk en haar organisaties komt met deze nieuwe dag steeds opnieuw tot leven. Tot een vreedzame en politieke oplossing van de Koerdische kwestie is bereikt, en de onderdrukking voorgoed tot het verleden behoort.

Newroz: het vuur van de vrijheid, de vrede en het leven van de volkeren van Mesopotamië

In Mesopotamië hebben eerst de Meden en later alle volkeren die in dit gebied geleefd hebben met veel moeite en geduld gebouwd aan een belangrijke bakermat voor de mensheid. De mensen hebben elkaars culturen beïnvloed en op die manier is een rijke cultuur ontstaan die steeds is overgedragen aan de volgende generatie. Met veel moeite werd het land opgebouwd en vruchtbaar gemaakt. De Meden, die de volkeren tot een grote kracht organiseerden, verwoestten het kasteel van de Assyrische koning. De geel, rood, groene sloof van de smid KAWA werd tot de vlag van verzet gemaakt en de koloniale Assyrische staat werd verslagen. Op die dag was de zware winter voorbij en de nieuwe dag van de lente diende zich aan.

Dat is Newroz, 21 maart, die voor ons volk de beëindiging aangeeft van een koloniale overheersing en een nieuw begin van vrijheid, een dag van verzet en overwinning. Newroz geeft de volkeren van Mesopotamië die worden onderdrukt nieuwe kracht om te leven. Newroz 2001 werd gevierd met veel hartstocht voor democratie, vrede en vrijheid die steeds moeizamer totstandkomen.

Persbericht

Via de media hebben wij vernomen dat een demonstratie vanmiddag, georganiseerd door een aantal groepen uit Zuid-Koerdistan, tegen het uitzettingsbeleid van de Nederlandse regering in Den Haag uit de hand is gelopen. Er werden ruiten ingegooid bij het gebouw van de Tweede Kamer en ook werden er trams en andere vervoersmiddelen beschadigd. Wij willen benadrukken dat wij, noch de bij onze Federatie aangesloten verenigingen, betrokken waren bij deze demonstratie.

De Federatie Koerden in Nederland spreekt hierbij een veroordeling uit van het geweld dat de situatie van de Koerden in Nederland zeker niet zal verbeteren. Er zal veel eerder sprake zijn van verslechtering. Door dit soort activiteiten wordt het voor echte politieke vluchtelingen steeds moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen. Ook wij hebben moeite met het uitzettingsbeleid van de Nederlandse regering, maar de situatie van politieke vluchtelingen moet niet verder in het gedrang komen door acties van mensen die op zich minder te vrezen hebben.

Wij roepen alle Koerdische organisaties in Nederland op het geweld dat in Den Haag is gebruikt te veroordelen en samen te werken voor de belangen van de Koerdische gemeenschap. Dit kan alleen met succes gebeuren als we gebruikmaken van onze democratische rechten. Het geweld dat vandaag in Den Haag zichtbaar was zal geen enkele oplossing bieden.

Federatie Koerden in Nederland (Fed Kom)
Het Bestuur
Amsterdam 29 maart 2001

FED-KOM FEDERATIE KOERDEN IN NEDERLAND
Sloterkade 10 1058 HD Amsterdam
Tel: 020-6141816 Fax: 020-6143468
E-mail: kicadam@xs4all.nl