NS: vakbondsstrijd tegen afbraak

Winsten maken of goed openbaar vervoer

Door Wil van der Klift

"Kunnen ze niet stoppen met dat gezeur over dat rondje om de kerk?", "tweede staking NS wekt woede" en "het is een belachelijke machtsstrijd tussen de bonden", zijn wat uitspraken uit de verschillende kranten die goed aangeven hoe vorige week stemming werd gekweekt tegen het NS-personeel. De consumentenbond vond de staking zelfs asociaal en Netelenbos wilde een time-out.

Het gaat echter om een fundamentele omslag in het openbaar vervoer. Het personeel knokt voor het behoud van een toegankelijk en kwalitatief openbaar vervoer. Gezond eigenbelang en het openbaar belang gaan hier hand in hand. Het gaat om winsten voor enkelen of goed openbaar vervoer voor velen.

"Wij voeren actie tegen het klaarmaken van het bedrijf om onrendabele lijnen af te stoten, inclusief personeel en materieel, zie Noord Net en Oost Nederland", zo formuleerde één van de drie actievoerders van de VVMC (vakbond van machinisten en conducteurs) op de voorpaginafoto vorige week donderdag, tijdens de staking, het probleem. Manifest kent hun namen, maar die kunnen niet in de krant. Men wenst terecht anoniem te blijven. Daarom mochten er ook geen foto's worden gemaakt tijdens de actievergaderingen van FNV Bondgenoten en de VVMC.

De stakers zijn terecht bang voor de beursgang van het 'publieke' bedrijf NS: "Straks kan iedereen, Fransman, Duitser of Philips ons bedrijf stukje bij beetje (los van elkaar) kopen en dan gaat alles alleen nog maar om de winst en zijn niet alléén wij ons leven niet zeker, maar ook de reizigers niet. Loketten zullen worden gesloten en er komen dan alleen nog automaten, ook voor het verstrekken van informatie. Voor de reiziger wordt het er alleen maar slechter op, minder service en minder veiligheid. Staan er alleen maar apparaten op een station, dan zullen die weer bewaakt moeten worden tegen agressie en vernielingen." Niet alleen zal de dienstverlening verslechteren als de NS een beursgenoteerd bedrijf zal zijn, maar de reizigers zullen steeds meer te maken krijgen met het feit dat op onrendabele, dus niet winstgevende, lijnen geen treinen meer zullen rijden.

"Te verwachten is ook dat dan de reizigers niet hun gehele reis per trein zullen kunnen maken, omdat er op sommige gedeelten van de reis bussen zullen worden ingezet."

Het blijkt bij het NS-conflict dus niet te gaan om gezeur over een rondje om de kerk, maar om de toekomst van ons openbaar vervoer. Daarom is het werkelijk onbegrijpelijk dat consumentenorganisaties, als ANWB en Consumentenbond als stakingsbrekers optreden. Wie heeft de leiding van die organisaties daartoe eigenlijk opdracht gegeven? "De houding van de consumentenorganisaties op dit moment, die negatief reageren op onze acties is dan ook kortzichtig te noemen", vinden de actievoerders dan ook terecht. In hun publikaties zouden zij hun leden moeten uitleggen dat het stakende NS-personeel knokt voor het behoud van een zo goed mogelijk, bereikbaar, openbaar vervoer. Zij zouden moeten wijzen op de onverantwoordelijke rol van de regering en de NS-directie. Dan zouden zij hun doelstelling waarmaken. Daarom: steun de strijd van het NS-personeel! Zij knokken ook voor ons!