Blauwe Stad alleen voor rijken

Het is van het grootste belang voor de bevolking in de drie gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda dat de gemeenten de huidige plannen voor De Blauwe Stad zoveel mogelijk ten gunste van de bevolking veranderen.

Aanvankelijk gematigd positief

Was de NCPN aanvankelijk gematigd positief over de bijdrage van de plannen Blauwe Stad aan het welzijn van de bevolking in Oost-Groningen, met het gewijzigde bestemmingsplan en de uitwerking is de aap uit de mouw gekomen en zijn 'alle leuke aspecten' voor de huidige inwoners van de dorpen uit de plannen verdwenen en dat niet alleen. De inwoners van de dorpen worden ook nog eens opgezadeld met zeer nadelige effecten van het plan, waarvan de belangrijkste zijn: ernstige verkeersoverlast en een financiële belasting van de gemeentebegroting, die ongetwijfeld (grotendeels) op de inwoners verhaald zal worden.

Verkeersoverlast voor de huidige bewoners

Afsluiting van de Nieuweweg voor gemotoriseerd verkeer zal het verkeer in Finsterwolde belangrijk doen toenemen op wegen die daar helemaal niet op berekend zijn. De bewoners aan de Kromme Elleboog en de Ekamperweg zullen veel overlast ondervinden van deze verkeerstoename. Inwoners van Oostwold zullen om Winschoten te bereiken een belangrijke omweg moeten maken. Aanpassing van deze wegen voor het toegenomen verkeer valt geheel buiten de plannen en de exploitatie van de Blauwe Stad, waardoor de gemeente Reiderland die voor haar rekening zal moeten nemen. De ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijken is voorzien langs bestaande infrastructuur, waardoor het verkeer hierop belangrijk zal toenemen. Hier staan geen voordelen voor de getroffen bewoners of deelnemende gemeenten tegenover.

Inwoners gemeenten gaan financieel bijdragen aan woonplezier rijken

De exploitatiekosten van de plannen voor de Blauwe Stad zijn tot op heden niet aan de openbaarheid prijsgegeven. De gemeenteraden hebben tot nu toe dan ook ingestemd met de plannen zonder de kosten daarvan te kunnen overzien. Afgezien van de kosten voor aanpassen van wegen buiten het plangebied van de Blauwe Stad (zie hierboven) zien de deelnemende gemeenten zich ook geplaatst voor de kosten voor het onderhoud van oevers en waterkeringen in de Blauwe Stad. Nergens in de plannen is aangegeven dat deze kosten door de direct belanghebbenden, de nieuwe bewoners, zullen worden opgebracht. Aangenomen mag worden dat deze kosten op de gemeentebegroting zullen worden verhaald waardoor alle inwoners aan het woonplezier van de rijkere nieuwe inwoners zullen moeten bijdragen.

Alleen woningen voor rijken

Werden de inwoners van het Oldambt aanvankelijk nog lekker gemaakt dat zij een betaalbaar huis zouden kunnen vinden in de Blauwe Stad, uit de jongste berichten blijken woningen van minder dan ongeveer 450.000 euro nauwelijks meer in de plannen voor te komen. Hierdoor zijn deze woningen voor de overgrote meerderheid van de inwoners van de dorpen onbereikbaar. Afgezien van de walgelijke ontwikkeling rijst ook de vraag of er wel voldoende belangstelling is in de regio voor deze woningen. Is hiermee niet tegelijkertijd de financiële hachelijkheid van de plannen aangetoond? Wordt het niet tijd dat de gemeenten het waterschap volgen en uit de plannen stappen?

Gemeenten dienen zich terug te trekken uit de Blauwe Stad

De NCPN roept de bevolking op om in verzet te komen tegen de voorliggende besluiten. Dat kan het beste door de deelnemende gemeenten te laten weten dat niet langer kan worden meegewerkt aan de Blauwe Stad, omdat de plannen: Kies communisten, kies NCPN.
Hans Heres: lijst 2