Financiële actie voor partij en krant

Het kan de lezers van Manifest niet ontgaan zijn dat daar waar de NCPN deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen de betreffende partijafdelingen de plaatselijke bevolking benaderen met stevig onderbouwde argumenten. Daaruit blijkt dat het juist de NCPN-afgevaardigden zijn die in de gemeenteraad de belangen van de bevolking verdedigen. Communisten zullen opkomen voor 'een sociale gemeente', zoals het 'Actie/verkiezingsprogramma Lemsterland' het omschrijft.

Opnieuw waren de sympathisanten van onze partij en krant bereid diep in de buidel te tasten, want uit ervaring weten zij dat om met succes de verkiezingsstrijd te kunnen voeren er veel, heel veel geld nodig is. Communisten zijn er dan ook trots op dat de financiële bijdragen komen uit de portemonnees die niet overdadig gevuld zijn en daardoor van een bijzonder grote waarde zijn als tegenhanger van de rijk gesponsorde partijen!

Zich bewust van de noodzaak om de stem van de Nieuwe Communistische Partij Nederland te laten horen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart en bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002 staan de sympathisanten van partij en krant ook nu weer klaar met financiële en daadwerkelijke steun! Dankzij de gulle giften is de tussenstand van de financiële campagne op 30 januari:

euro 7.578,84 (fl. 16.150,64)

Saldo vorige keer: euro 6.321,73
Binnengekomen t/m 30-01-2002: euro 1.257,11

W.J. M. te D. 45,-; J. v.H. te K. 11,25; A.G. R. te P. 50,-; F. A. te Z. 11,36; W. G. te A. 25,-; J.T. de V. 3,50; A. S. te Z. 30,-; J. R. te 's-G. 25,-; H. J. te D. 25,-; F. P. te R. 16,-; P. F. te A. 5,-; F. K. te A. 12,-; K.E. M. te A. 10,-;T. B. te A. 10,-; J. R. te A. 7,-; P. G. te M. 5,-; M. V. te U. 10,-; H. F. te H. 45,-; G. K. te A. 20,-; J. C. te P. 15,-; A. v.E. te M. 20,-; J. O. te E. 10,-; J. V. te A. 5,-; C. H. te H. 25,-; C.J. B. te V. 10,-; N. N. te A. 10,-; H.J. R. te A. 20,-; U. K. te Y. 2,50; W.J. E. te G. 4,-; B.S. H.-H. te R. 15,-; W.C. M. te A. 2,-; J. v.Z. te G. 25,-; J.H. H. te D. 20,-; J. B. te R. 20,-; J. v.E. te R. 10,-; J. M. te H. 25,-; J.F. A. te V. 2,-; A. S. te R. 1,-; G. H.-de G. te D. 10,-; A. V. te A. 25,-; G. S. te M. 100,-; R. K. te S. 50,-; B. B.-B. te A. 10,-; G. P. te V. 50,-; C. v.D. te U. 56,-; J. de R. te M. 4,-; N. v.E. te H. 5,-; Th. J. te U. 56,-; R. A. te P. 9,-; J.J. E. te M. 2,50; B.P. T. te P. 250,-; B; H. te T. 22,-;

Totaal binnengekomen euro 7.578,84 (fl. 16.150,64)

Terwijl de kopij voor deze krant naar de drukker onderweg was, kwamen er opnieuw giro's met financiële steun voor partij en krant binnen waarvan we in de volgende Manifest de verantwoording zullen opnemen.

Voor de financiële commissie,
Rein Schinkel.