HERDENK DE FEBRUARISTAKING 1941

Ingezonden

Op maandag 25 februari wordt in Amsterdam opnieuw de Februaristaking 1941 herdacht. In Amsterdam, de Zaanstreek, Kennemerland en het Gooi werd massaal gestaakt uit protest tegen de jodenvervolgingen. De stakers keerden zich tegen het antisemitisme, de rassenwaan en de terreur van de Duitse bezetters.

Nu, zovele jaren later wordt deze grote verzetsdaad herdacht in het besef dat de staking van toen nog steeds een uitstraling heeft naar de tegenwoordige tijd. Velen realiseren zich dat met herdenken niet alleen bij het verleden kan worden stilgestaan. Solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid zijn van alle tijden en juist ook nu van groot belang.

Om te kunnen leven in vrijheid is ondanks verschillen in religie en etnische afkomst, respect voor elkaar en elkaars opvattingen nodig. Uitingen van discriminatie of andere vormen van onverdraagzaamheid horen daar niet bij. Het is noodzakelijk dat zowel overheden als individuele burgers zich actief inzetten voor deze waarden en deze ook willen beschermen.

Het is tegen deze achtergrond dat wij u oproepen om op 25 februari 2002 deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam. De aanvang is om 17.00 uur.

Comité Herdenking                Gemeentebestuur
Februaristaking 1941              van Amsterdam