Een onoverbrugbare kloof

Door Henricus Azewijn

In de gepantserde realiteit
van liberaal bewogen individuen
komt uit de loop der tijden het onderscheid
in salarissen, wedden, honoraria
loonzakken, uiteenlopende revenuen.

Door de onoverbrugbare kloof
tussen ondernemer en 'onderdaan'
gebaseerd op ideologie en/of geloof
komt álles, de één
de ánder, onbetaalbaar duur te staan.

Hun leger sociale dienstplichtigen
bestaat vooral uit arbeidsreservisten
die je op hun
slenter- en hangplaatsen kunt bezichtigen
waar zij over het
grote niets allang niet meer twisten.

"Hoger óp...!!" sissen snelle liberalen
die de knoet met 'tégenzin' hanteren
hun winsten 'sociaal bewogen' weten te vertalen:
opdat 'wij allemáál' toch potverteren!