Steun voor socialistisch Korea meer dan ooit nodig

 

Op zaterdag 9 februari vond in Brussel een belangwekkende conferentie plaats met als thema: "De strijd tegen de imperialistische mondialisering en de verdediging van het socialistische Korea", georganseerd door de Belgische PvdA. De 'oorlogsverklaring' van Bush tegen de zogenaamde 'Assen van het Kwaad', Iran, Irak en Korea, maakte deze bijeenkomst nog actueler. Er waren dertig Europese communistische en werkerspartijen aanwezig en zes waarnemers. Drie├źntwintig partijen waren verhinderd, maar toonden hun solidariteit met Korea door middel van schriftelijke bijdragen. Wil van der Klift, internationaal secretaris, vertegenwoordigde de NCPN en voerde het woord. Manifest komt de komende periode uitvoeriger terug op dit uiterst belangrijke onderwerp. (1) In de wandelgangen van de vergadering werd het ook steeds duidelijker dat de aanwijzigingen zich opstapelen dat de VS, met steun van de Turkse regering, zich voorbereiden op een oorlog tegen Irak in mei.

De aanwezige partijen namen unaniem vier documenten aan: een slotresolutie, een uitgebreidere verklaring, een soldariteitsbrief naar Kim Jong Il en een protestbrief aan Bush. De partijen spraken af om hun steun aan de Democratische Volksrepubliek Korea te intensiveren. Zij achten het bovendien van het grootste belang dat de DVRK haar leger blijft versterken. Alleen een land dat zich kan verdedigen heeft de mogelijkheid om de Noord-Amerikaanse oorlogsstokers te verslaan.


(1) Inmiddels is ook de slotresolutie van het Forum van Sao Paulo klaar, waardoor het mogelijk wordt ook op deze bijeenkomst binnenkort uitvoeriger terug te komen.