Massale demonstratie in Belgrado voor Milosevic

Schijnproces begonnen

 

Door Wil van der Klift

De NCPN is de enige Nederlandse partij die zich verzet tegen de gevangenneming en schijnberechting van president Milosevic. De NCPN blijft erop wijzen dat deze politieke berechting past in de pogingen van de VS om zijn wereldhegemonie te behouden en verder uit te breiden. Zij voelt zich verbonden met de Joegoslaven die vorige week massaal demonstreerden in Belgrado en de vrijlating van Milosevic eisten.

De mensheid kan de ogen inmiddels niet meer sluiten voor het feit dat de VS stelselmatig bezig zijn met het onderwerpen van steeds meer landen aan hun onmiddellijke gezag. Waar de VS-troepen en de NAVO eenmaal binnen zijn, gaan ze niet meer weg (Bosnië, Kosovo, Macedonië, Afghanistan, Zuid-Korea). Feitelijk gaat het om bezettinglegers, die erop toezien dat de westerse, met name Amerikaanse, belangen geen strobreed in de weg worden gelegd. Het gaat om het openleggen van nieuwe markten, eventueel door eerst een land volledig in puin te gooien met bommen, waardoor een lucratieve wederopbouwmarkt ontstaat, en een meedogenloze toeëigening van alle grondstofbronnen overal op de wereld. Waar economische druk voldoet wordt het spel zo gespeeld, als de weerstand tegen de bemoeienissen groot is en blijvend van aard, worden militaire middelen ingezet.

Milosevic symbool van verzet tegen Amerikaanse hegemonie

Milosevic was het eerste staatshoofd dat gekidnapt werd en in een westerse gevangenis gegooid. Hij was dat omdat hij zich stelselmatig wist te verzetten tegen de dictaten van het westerse kapitaal. Inmiddels zijn er nieuwe woorden toegevoegd aan het scala van begrippen dat staten, staatshoofden en progressieve bewegingen moet criminaliseren. De NCPN laat zich door het ongenuanceerde en politiek eenzijdige gebruik van de begrippen 'dictator', 'terrorist' en 'assen van het kwaad' niet van de wijs brengen. De ergste (staats)terroristen verblijven op dit moment in Washington, het Pentagon en in de Israëlische regering. Daarom zullen wij ons blijven verzetten tegen de gevangenneming van Slobodan Milosevic, tegen de aanvallen op Afghanistan en binnenkort vrijwel zeker op Irak. De NCPN blijft de Democratische Volksrepubliek Korea steunen en spreekt zich uit tegen de militaire bezetting door de VS van Zuid-Korea, de aanwezigheid van VS-troepen in de Filippijnen en de militaire aanwezigheid in Colombia. De NCPN keert zich tegen de dictaten van het kapitaal door de Wereldbank en het IMF. In Den Haag staat deze anti-globaliseringsopvatting terecht. Met Milosevic staan alle pogingen van staatshoofden om op te komen voor een soevereine staat, voor een eigen koers, terecht.