Karl Marx School

22, 23 & 24 februari 2002

Organisatie: Jongerenbeweging van de Partij Van De Arbeid

CHEnge the world!

"De filosofen hebben de wereld altijd geïnterpreteerd, het komt erop aan hem te veranderen", K.Marx

Wij willen een andere wereld, maar welke? En vooral: hoe komen we aan die andere wereld? Dergelijke vragen zijn niet nieuw en heel wat discussies in de geschiedenis van de sociale strijd in de wereld gingen daar al over. De scholing tracht antwoorden te geven op deze vragen.

Het programma:
Vrijdag 22 februari: aankomst vanaf 18 uur, inschrijving en avondeten.
19 uur: inleiding op de lessen van zaterdag.
20 uur: avond over het leven van Che Guevara met projectie van de documentaire 'Che was mijn vader'.
Men kan kiezen tussen twee cursussen.

a. Socialisme, utopie of realiteit?

Zaterdag 23/2: balans van de socialistische ervaringen in de XXe eeuw
Zondag 24/2: De opbouw van het socialisme in één enkel land (Vietnam)

b. Communisme, anarchisme en trotskisme

Zaterdag 23/2: K. Marx en F. Engels tegen het anarchisme
Zondag 24/2: Leninisme en trotskisme

Zaterdagavond 23 februari: Vietnam-avond met Vietnamees maal en projectie van de film "De 17e breedtegraad" en getuigenissen over het Vietnam van vandaag.

Wanneer? De school begint dus vrijdag 22 februari vanaf 18 uur en eindigt op zondag 24 februari om 18 uur.
Waar? De scholing vindt plaats in de Luikse 'Vurige stede", in de lokalen van de vzw La Braise (Rue Matthieu Landsbergh, no. 20 - 4000 Luik).
Waar slapen? Om een democratische prijs te kunnen garanderen, hebben we geopteerd voor logement bij mensen thuis per groep van 3 of 4. Zodra je ingeschreven bent, zorgen wij daarvoor.
Prijs? De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per dag (20 euro voor het hele weekend).
Hoe inschrijven? Telefoneer naar 0032-477/98.65.10. (chengetheworld@solidair.org) of neem contact op met de NCPN.

Haast je: er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar!