De doden roepen ons op: nooit meer een NAVO-oorlog!

In Joegoslavië demonstreerden 40.000 mensen tegen de NAVO. 

 

 

 

 

 

Wij zullen gedenken!

Van de redactie buitenland

Op 24 maart was het drie jaar geleden dat de NAVO-oorlog begon tegen de soevereine staat, de Joegoslavische Federatie. Wij gedenken de gedode slachtoffers door de NAVO-aanvalsoorlog op Joegoslavië in 1999 en alle toekomstige dodelijke slachtoffers door de komende NAVO-oorlogen.

Joegoslavië was het enige land op de Balkan, dat zijn eigen weg wilde gaan en zijn eigen bestemming en soevereiniteit verdedigde. Daar dit met Westerse integratie en Westerse coalities klaarblijkelijk onverenigbaar is, werd het land als schurkenstaat bestempeld. Tijdens de tachtiger jaren werd vooral door Duitsland en Oostenrijk de ondergang van Joegoslavië met alle diplomatieke, politieke en economische middelen voorbereid, voordat moderne conventionele vernietigingsmiddelen ingezet werden. De balans? In 78 oorlogsdagen vernietigden de VS en de NAVO het levenswerk van een hele generatie: meer dan eenderde van het industrile potentieel, 100 bruggen, ontelbare sociale-, medische-, verkeers-, informatie- en opleidingsinstituten. In Kosovo-Metohija werden in 1999, sinds de oorlog beëindigd werd en de UCK zogenaamd ontwapend, 50.000 huizen met de grond gelijkgemaakt, 40 kerkhoven met bulldozers platgewalst en 500 gedenktekens opzettelijk beschadigd.

Een verdere 'bijkomstige schade' van de aanval was het volkenrecht, dat een hindernis voor het streven naar neokoloniale expansie en hegemonie door de VS en haar Europese bondgenoten geworden is. Wij zullen de Westerse oorlogsmisdadigers niet vergeten! Ongeveer 3000 Joegoslavische burgers werden door de bombardementen gedood en 360.000 Serviërs en niet-Albanezen, echter ook oppositionele Albanezen, werden verdreven.

Sinds de binnenkomst van de KFOR in 1999, werden onder haar 'hoede' 4.000 Servirs en andere burgers met een niet-Albanese nationaliteit weggevoerd, meer dan 1000 mensen werden vermoord, waaronder ook de weinig geliefde, d.w.z. de oppositionele Albanezen. Van 1.300 Serviërs ontbreekt nog ieder spoor, ze worden vermist.

De eerste dag van het bombarderen heeft 72.086.625 euro gekost. Alleen al de vernietiging van de petrochemische industrie in Pancevo kostte 74.687. 449 euro. In totaal bedroegen de kosten van de oorlog in Joegoslavië 350 miljard dollar. Van herstelbetalingen, die wij als voorheen ten stelligste vorderen, is tot nu toe geen sprake, desondanks wordt de Servische industrie geprivatiseerd en tegen afbraakprijzen verkocht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben daarvoor een kredietbegroting van 252 miljoen dollar toegezegd, waarvan tot nu toe, dus drie jaar later en ondanks de uitlevering van Slobodan Milosevic aan Den Haag, 126 miljoen dollar werd uitbetaald. Na beëindiging van de oorlog werd echter een som van 1,3 miljard dollar toegezegd, die echter in de vorm van kredieten uitbetaald zouden worden. Zij hebben de Joegoslavische Federatie 350 miljard dollar ontnomen door oorlog en vernietiging, waarvan tot nu toe 126 miljoen dollar aan kredieten aan de Joegoslavische regering is terugbetaald, een slechte ruil. De ineenstorting van het voorbeeldland van het IMF en de Wereldbank, Argentinië, heeft het gevaar aangetoond van de schuldenval waarin de Joegoslaven zijn gelokt. In korte tijd heeft het land zich zwaar in de schulden moeten steken, echter iedere dollar moet veelvoudig terugbetaald worden; want het Westen gaat het niet om ontwikkeling, maar alleen om de eigen winst. In de oorlogen van de VS en de NAVO worden de nieuwste wapens en andere technologieën ingezet. Het karakter is echter gelijk aan de vorige oorlogen om de nieuwe wereldorde: de tegenstanders verzwakken tot strijd- en handelingsonbekwaamheid, hen dan van bovenaf dicteren om zo de controle over de bronnen en grondgebieden te verwerven.

Weg met de wapens, troepen uit de Balkan en de hele wereld, het is genoeg!


Bron: Jugoslawisch Österreichische Solidaritätsbewegung JÖSB
Vertaling: Corrie van Dijk.