De militaire top steunt president Chavez

Chavez

Van de redactie buitenland

In februari meldden de media hier dat het leger in Venezuela wellicht niet langer zijn president zou steunen. Hier volgt een tegenbericht uit de Chicago Tribune van 24 februari.

Met de bedoeling de spanning weg te nemen heeft de militaire top zich op vrijdag openlijk opgesteld achter president Hugo Chavez met de mededeling dat de drie officieren die zijn aftreden eisten dit slechts op persoonlijke titel deden. Generaal Lucas Rincon, die de gewapende strijdkrachten inspecteerde als hoogste in de militaire rang, zei tot zo'n 200 legerofficieren: "Wij zijn loyaal naar de president van onze republiek; ik wens een vreedzame en kalmerende boodschap te brengen aan het volk van Venezuela. Wij willen geen confrontaties, wij wensen de problemen vreedzaam op te lossen."

Luchtmacht kolonel Petro Soto, kapitein van de nationale garde Pedro Flores en vice-admiraal Carlos Molina Tamayo hadden beweerd dat er onder de manschappen op grote schaal ontevredenheid heerste over Chavez. Zij drongen er opaan dat hij zou terugtreden en dat een burgerregering nieuwe presidentiƫle verkiezingen zou organiseren. De drie officieren zeiden dat de soldaten ontstemd waren over de gedwongen burgertaken, zoals het schilderen van scholen, het verbeteren van de wegen en het organiseren van goedkope voedingsmarkten - als onderdeel van Chavez' speerpunt ontwikkelingsprogramma's. Soto, de eerste die uiting gaf aan zijn ongenoegen, werd donderdag uit zijn functie ontheven. Duizenden kwamen de straat op, zowel voor- als tegenstanders van de regering, nadat Soto een paar weken eerder van zich had laten horen. Een militaire rechtbank zal nog beslissen over eventuele maatregelen tegen de andere twee.

Op donderdag nam een generaal ontslag uit zijn militaire functie om er openlijk op te kunnen aandringen dat Chavez op een andere manier leiding zou geven aan het arme Zuid-Amerikaanse land dat zo rijk is aan olie.

Deze generaal, Guaicaipuro Lameda, was een betrouwbare bondgenoot geweest van de president tot hij hem eerder deze maand ontsloeg als directeur van het staats-oliebedrijf Petroleos de Venezuela SA. Lameda had een omstreden nieuwe oliewetgeving bekritiseerd.

De vier officieren spraken de beschuldiging uit dat Chavez tweedeling veroorzaakte in de Venezolaanse samenleving door zijn onenigheid met de commerciƫle elite, de rooms-katholieke kerk en de media. Lameda bekritiseerde Soto, Flores en Molina Tamayo omdat zij niet eerst ontslag hadden genomen voordat zij het terugtreden van Chavez eisten. Hij zei dat de strijdkrachten de plicht hebben om loyaal te blijven aan de president.

Lameda zei dat hij zich niet prettig meer voelde in zijn functie nadat Chavez had gezegd dat zijn politiek steunde op "gevechtsvliegtuigen, tanks en kanonnen".

"Ik heb mijzelf afgevraagd: wie is de vijand", zei Lameda. "Ik wil liever een lafaard genoemd worden omdat ik ontslag neem uit het leger, dan dat ik gedwongen een brigade moet aanvoeren die in dienst van een politieke factie het vuur opent op het volk." Regeringsfunctionarissen verklaarden dat Chavez slechts bedoelde aan te duiden dat hij de steun had van zijn strijdkrachten.

(Vertaling: Thomas Janssen)