Persbericht Volksfront voor de Bevrijding van Palestina

 

Van redactie buitenland

De ontmoeting van Peres met Qurei vindt plaats tegen de zin van ons volk en is een politieke dekmantel om Sharon's bloedbaden te verhullen.

Ramallah: Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina heeft gereageerd op de ontmoeting van de Israƫlische minister van Buitenlandse Zaken, Shimon Peres, met de voorzitter van het Palestijnse parlement, Ahmad Qurei. Het Volksfront verklaarde dat deze ontmoeting niet in overeenstemming is met de wens van de Palestijnse bevolking, en dat ze een politieke afleidingsmanoeuvre vormt om de aandacht af te leiden van de misdaden, bloedbaden en massaslachtingen van de zionistische regering.

De ontmoeting verhult het besluit van dit bewind om de misdrijven tegen onze bevolking voort te zetten en op te voeren. Tevens tracht het de keuze voor verzet in het nauw te drijven. Dit, nadat het verzet Sharon's militaire tactiek in een impasse heeft doen belanden met enkele rake klappen, die het fiasco van zijn tactiek ten opzichte van de intifada en het verzet aangetoond hebben.

De verklaring van het Volksfront voegde eraan toe dat deze ontmoeting plaatsvindt als resultaat van Amerikaanse druk met als doel de ondermijning van de Intifada en het verzet. Ze is het gevolg van de mislukte politiek van de VS om de strijd van ons volk in de wereldopinie af te doen als 'terrorisme', en ze geldt als voorbereiding van het bezoek van de vice-president van de VS, Dick Cheney aan de regio, om regelingen te treffen voor de te verwachten Amerikaanse agressie jegens het broederland Irak.

De verklaring van het Volksfront eiste dat de leiding van de Palestijnse Autoriteit er niet langer over fantaseert te komen tot politieke onderhandelingen met Sharon's regering. Want, zelfs wanneer dit bereikt wordt, zou het alleen maar een terugkeer zijn naar een periode van vruchteloos onderhandelen die veel leed berokkende aan ons volk. Er werd toen tien jaar lang veel Palestijnse tijd en moeite verspild omwille van de zionistische veiligheidspolitiek.

De verklaring stelde dat deze ontmoeting een dolkstoot is voor de Arabische en internationale steun aan de keuze van onze bevolking om te volharden in het verzet tegen de bezetting en de onophoudelijke agressie die daarmee gepaard gaat. Het meest recente voorbeeld van deze steun is de betoging van vijftigduizend demonstranten in Rome.

De verklaring van het Volksfront riep de massa's van ons volk, de patriottische en islamitische krachten, evenals het gewapend verzet op om geen acht te slaan op dergelijke zinloze ontmoetingen, maar om het verzet vol te houden. Dit is de doeltreffendste manier om de bezetting op te heffen en het nationale recht van ons volk, namelijk de terugkeer ervan in vrijheid en onafhankelijkheid, te verkrijgen.

Persbureau Palestina, 10 maart 2002
(Vertaling: Frans Willems)