Antrax-aanslagen een uit de hand gelopen CIA-test?

Door John Innes

Een Amerikaanse deskundige beweerde op 14 maart dat de Antrax-aanslagen in het afgelopen najaar het gevolg zouden kunnen zijn van een CIA-onderzoek dat op een rampzalige manier in de fout ging.

Tezelfdertijd kwamen de ministers van Volksgezondheid van de G7 landen en Mexico in Londen bijeen en spraken een internationale proefneming af om de reacties te testen op een terroristische actie met biologische, chemische en nucleaire middelen.

Barbara Rosenberg, directeur van het "Chemische en Biologische Wapen Program" van de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers, opperde de mogelijkheid dat de CIA opdracht gegeven zou hebben voor een "praktijktest" voor mogelijke effecten van verspreiding van Antrax via briefpost en de inhoud ervan gebruikt zou kunnen zijn door iemand die betrokken was bij en verantwoordelijk voor de Antrax-aanslagen.

Dr. Rosenberg vertelde BBC 'Newsnight': "Deze opdracht zou gegeven zijn aan een uiterst deskundig persoon in deze sector en het werd aan hem overgelaten te beslissen hoe dat uitgevoerd zou moeten worden. Het resulteerde in een gemiste kans en het project ging volkomen scheef toen deze persoon besloot om dit voor eigen doeleinden te gebruiken en de media en de Senaat op de korrel nam vanuit zijn eigen motieven, wat niet in de bedoeling lag van het regeringsproject".

Dr. Rosenberg toonde aan dat de schuldige bekend moet zijn met de wetgeving en met het speurwerk dat nodig zou zijn om hem te ontmaskeren.

Ze zei: "Deze persoon weet veel van gerechtelijke procedures en weet nauwkeurig wat hem ten laste gelegd kan worden en hoe hij er mee weg kan komen en ik denk dat hij een of andere persoonlijke zaak heeft willen behartigen. Maar tegelijkertijd denk ik dat de verdediging tegen biologische wapens in het verleden al geruime tijd te weinig aandacht gekregen heeft."


Bron: "The Scotsman", 17 maart 2002.
Vertaling: Thomas Janssen