Financiële actie voor 'partij en krant' en 'verkiezingsfonds'

De financiële commissie heeft met het voorstel om juist nu door te gaan met het versterken van het verkiezingsfonds, gelet op de reacties, steun ondervonden bij de leden van de partij, abonnees en sympathisanten. Er is ruimschoots gereageerd op de oproep de toegezegde euro's bestemd voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei a.s. tóch over te maken als bijdrage aan het Verkiezingsfonds! Hiermee is samen met de reeds voor het fonds gereserveerde euro's een goede start gemaakt om financieel sterk te staan bij deelname aan de volgende verkiezingen. Gezien de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen is het lang niet zeker dat een nieuw kabinet de vier jaar volmaakt. De NCPN moet dan niet financieel worden gehinderd om volop aan die verkiezingen te kunnen deelnemen. We maken een opvallende groei mee van interesse voor de partij, met name bij jongeren.

De commissie doet dan ook een oproep aan alle sympathisanten van onze partij om financiële bijdragen te blijven storten in het Verkiezingsfonds. De financiële campagne voor 'Partij en krant' was weer een groot succes en wordt nu afgesloten. Vanaf volgende keer zal regelmatig de stand van het Verkiezingsfonds worden verantwoord.

Saldo Manifest nr. 6: 10.577,10 euro

Van dit bedrag is 7.475,10 euro bestemd voor de normale jaarlijkse financiële campagne en dus 3.102,- euro voor het Verkiezingsfonds .

Sindsdien binnengekomen voor het Verkiezingsfonds: 2.256,- euro

T. v.B. te D. 25,-; V. ten B. te B. 200,-; A. v.E. te M. 100,-; B. F.-V. te 's G. 100,-; G. F. te 's G. 45,-; H. v.G. te A. 50,-; C.B. v.G.-H. te B. 10,-; J.H. H. te D. 15,-; M.H. H. te A. 25,-; B. H. te T. 100,-; H. K. te W. 50,-; R. K. te U. 50,-; A. v.L. te H. 500,-; Y. M. te A. 100,-; W.C. M. te A. 10,-; B. P. te 's G. 114,-; L. P. te C. 12,-; J. de R. te M. 150,-; A.G. R. te P. 100,-; R. S. te A. 10,-; A. S. te R. 50,-; B. T. te P. 250,-; S. vd V. te H. 15,-; A.A. vd V. 25,-; W.B. V. te A. 50,-; G. W. te E. 100,-.

Totaal binnen voor het Verkiezingsfonds tot en met 03-04-2002: 5.358,- euro

Er moet nog een fout worden rechtgezet. Bij de eerste opgave is een donatie vermeld van 1.000,- door C.V. te L., dit moest zijn C.F. te L., hiervoor excuses, alsnog bedankt.

Voor de financiële commissie,
Rein Schinkel.