Manifestatie tegen armoede en uitsluiting

Door Marco Hanekamp

Op 18 april is in de Jaarbeurs te Utrecht een manifestatie tegen armoede en uitsluiting gehouden. De manifestatie, met als motto 'Hoogste tijd voor sociale rechtvaardigheid', werd georganiseerd door tal van organisaties, waaronder de FNV, Jakuus en het Humanistisch Verbond. Deze organisaties hebben zich verenigd in de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid.

Ondanks alle beloftes van de politiek om iets aan de armoedeproblematiek te doen in Nederland, leven tegenwoordig nog steeds meer dan één miljoen mensen in armoede. Onder hen ook een groot aantal kinderen. Dit moet gestopt worden, vindt de Sociale Alliantie. Om die reden heeft de Alliantie een aantal actiepunten voorgelegd aan de politiek en de samenleving.

Onder toeziend oog van de ongeveer 500 aanwezigen, werden er een aantal eisen van de Alliantie geformuleerd, waarop politici van verschillende partijen hun commentaar moesten geven. Onder de politici waren kopstukken van de PvdA, het CDA, de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en Leefbaar Nederland. Een aantal mensen dat met verschillende vormen van armoede te maken heeft, kwam aan het woord. Doel hiervan was, om de politieke partijen ideeën mee te geven voor een oplossing van de armoedeproblemen.

Voorbeelden van schrijnende armoede ten over. Zo was er bijvoorbeeld een lichamelijk gehandicapte die ook nog eens chronisch ziek was. Hij krijgt zijn extra kosten van meer dan 1.500,- euro niet vergoed. Vanuit de zaal werd hierop met verbijstering gereageerd. Ook het probleem van de armoedeval, waar mensen met een gesubsidieerde baan mee te maken hebben, kwam aan de orde. Deze groep grijpt veelal naast regelingen zoals kwijtschelding en huursubsidie. Gevolg hiervan is, dat ze, ondanks hun 'baan' even slecht of zelfs slechter af zijn dan mensen met een uitkering.

Vooral de PvdA die zich als sociale partij wenst te identificeren, kreeg er flink van langs. Enkele van de eisen die door de Alliantie naar voren gebracht werden, waren: een forse verhoging van het minimuminkomen; meer scholing voor laaggeschoolde werknemers; gesubsidieerde banen omzetten in normale banen tegen een fatsoenlijk loon; en de meerkosten vanwege een handicap of chronische ziekte vergoeden.

Binnen de Sociale Alliantie bestaat een groep die als eis heeft gesteld: Sociale minima, 15 procent erbij!
Corry Westgeest stelde dat de groep blijft volharden in de eis van 15 procent en dat deze eis zonodig zal worden verhoogd als zij zonder resultaat mocht blijven. Ook stelde Westgeest de eis dat er werkgelegenheid, gekoppeld aan een volwaardig salaris, in onder andere de zorg en het onderwijs moet komen. Veel mensen ondersteunen deze eisen en hierop werd dan ook vanuit de zaal met grote instemming en applaus gereageerd. Vanuit het publiek kwamen zelfs eisen tot een verhoging van het minimum met 20 tot 30 procent.Voor de ingang van de zaal stond een aantal van de actieleden met borden met daarop hun 15 procent-eis.

Minstens 15 procent extra is des te meer rechtvaardig, aangezien de minima in de loop van de jaren flink achter zijn gebleven, terwijl er sprake was van een flinke economische groei en een forse verrijking van een aantal lieden in ons 'beschaafde' land. De actiegroep is op dit moment nog flink aan het groeien.