Voorwaarts het blad van de NCPN Jongeren

Voorwaarts staat elke maand vol met interessante en leuke artikelen. Wil je op de hoogte blijven van kritische, creatieve, politieke standpunten van en voor jongeren, dan is Voorwaarts onmisbaar. Voorwaarts staat voor een ander geluid: dwars tegen de gevestigde orde in, rebels als het gaat om onrechtvaardigheid en met een rode achtergrond. Je krijgt Voorwaarts elke maand in de bus voor maar 5 euro per jaar! In de redactie van Voorwaarts is overigens nog plaats voor enthousiaste medewerkers.

Wil je meer weten over de NCPN Jongeren, mail dan naar: NCPN_Jongeren@hotmail.com. Bijdragen voor Voorwaarts storten op: girorekening 6391313 ten name van NCPN landelijk te Amsterdam, o.v.v. Jongeren/Voorwaarts.