Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland

 

Door Ron Verhoef

De gemeenteraadsverkiezingen in Engeland zijn achter de rug. Zoals verwacht was de opkomst laag, in sommige plaatsen kwam nauwelijks 20 procent van de stemgerechtigden opdagen. Ook het verlies van Labour was verwacht maar viel achteraf gezien mee. Wat erger is, is dat de Britse nazi's, verenigd in de British National Party, maar liefst drie gemeenteraadsleden kregen, terwijl ze er geen hadden.

De BNP had dit keer gekozen voor meedoen aan de verkiezingen in een beperkt aantal gemeenten, vooral die waar vorig jaar rassenrellen uitbraken, Oldham en Burnley. In Burnley leverde dat drie zetels op. De verkiezingscampagne van de BNP was niet onopgemerkt voorbijgegaan. Labour, de vakbonden en een aantal kleine linkse partijen hadden een uitgebreide tegencampagne georganiseerd waarin ze de uitspraken van de kandidaten van de BNP op een rijtje zetten. Deze campagne bleek een succes, want hoewel er drie zetels kwamen in Burnley was er nergens anders echt succes voor de BNP.

Dat laatste is opvallend omdat de media de laatste weken juist uitgebreid aandacht hadden besteed aan de neonazi's. Het excuus daarvoor was dat de BNP een groot aantal zetels zou gaan halen, hoewel dit vermoeden alleen maar was gebaseerd op de rassenrellen van afgelopen jaar en niet op opiniepeilingen. Dit gaf de BNP wel de kans om haar propaganda via de massamedia te verspreiden, zo verschenen diverse BNP-kandidaten in televisieprogramma's van de BBC. Dit kan niet anders dan schadelijk genoemd worden.

Het verlies van Labour kwam dus slechts gedeeltelijk de BNP ten goede. De Socialist Alliance (SA, gedomineerd door de voormalige Socialist Workers Party) en de Socialist Party (SP, onderdeel van de CWI, Committee for a Workers International) konden niet profiteren van het verlies van Labour. Zowel de SA als de SP verloren stemmen. De SA was alleen in de arbeiderswijken van Londen in staat veel stemmers te trekken (in Hackney 22,7%). Uiteindelijk leverde dat de SA geen zetels op. De SP wist haar zetels in Coventry en Lewisham te behouden. Verrassend was dat de Independent Working Class Association in Oxford een zetel wist te behalen.

Het waren echter vooral de Tories, onafhankelijke kandidaten en plaatselijke partijen die winst boekten. Labour blijft echter wel de partij met het grootste aantal gemeenteraadsleden. Dit komt mede doordat niet in alle gemeenten verkiezingen werden gehouden.

De verkiezingen vonden op 2 mei plaats, een dag na de Dag van de Arbeid- manifestaties. Vorig jaar waren de 1 mei-optochten in een aantal Britse steden uitgelopen op een confrontatie tussen groepen anarchisten en de politie, maar dit jaar bleef het bij een paar kleine opstootjes zonder noemenswaardige gevolgen.

In Londen kwamen duizenden mensen samen op de jaarlijkse demonstratie. Hoewel honderden politieagenten waren ingezet gebeurde er nagenoeg niets. Evenals in andere plaatsen werd er ook in Londen aandacht besteed aan het opkomende fascisme in Engeland en Europa. Maar er was ook aandacht voor de diverse acties tegen verdere privatisering van overheidsbedrijven. Tony Benn riep iedereen op om van 1 mei weer een echte dag van de arbeid te maken. Ook in andere Britse steden was er een 1 mei-optocht. Ook hier werd van de optocht gebruikgemaakt om tegen de BNP en het oprukkende fascisme te demonstreren.

Een draai naar rechts wordt niet overal verwacht. Op 17 mei zijn er verkiezingen in de Republiek Ierland. Volgens opiniepeilingen is het daar vooral Sinn Fein die kan rekenen op een forse uitbreiding van het aantal zetels (nu hebben ze er één). Sinn Fein is de enige partij die zowel afdelingen heeft in de Republiek als ook in Ulster. Vorig jaar was de partij al de grote winnaar van de verkiezingen in Ulster en het lijkt er nu dus op dat datzelfde ook in het zuiden gaat gebeuren.

Dat kan interessant zijn nu David Trimble heeft aangegeven voor een referendum te zijn over de hereniging van Noord-Ierland en de republiek Ierland. Hoewel eerdere referenda in Ulster altijd een ruime meerderheid tegen de hereniging lieten zien, maakt de groei van Sinn Fein duidelijk dat steeds meer Ieren iets zien in de hereniging. Het valt echter niet te verwachten dat de in meerderheid protestantse Noord-Ieren ook daadwerkelijk voor een verenigd Ierland zullen stemmen. In die zin kan Trimble het voorstel voor een referendum ook makkelijk doen.

Het geweld in Noord-Ierland is inmiddels weer wat opgelaaid. Nadat de Guardian in een artikel de IRA ervan beschuldigde nieuwe wapens te kopen uit Oost-Europa, terwijl ze oude wapens buiten gebruik stelde. De IRA heeft dit met klem ontkend en benadrukt dat de genoemde wapens gekocht zijn door een afsplitsing van de IRA, de Provisional IRA. Het bericht leidde er echter wel toe dat een aantal loyalistische bewegingen weer actief aanslagen op katholieken heeft uitgevoerd. Of deze schermutselingen invloed zullen hebben op het vredesproces valt nog te bezien.


Bronnen: The New Worker, Scottish Socialist Voice, SSP Bulletin-board, Morning Star, BBC Ceefax