Schelden naar vermogen

Door Rudy Musters

Het ging jaren..
het ging jaren...
het ging jaren...

totdat een knuppel in, het ging jaren,
werd gegooid.

Nu mogen we alles zeggen, zonder franje,
buiksprekerij zonder na te denken.

De ander gekwetst, voor rotte vis,
zelfs het leefklimaat, voor alles
uitgemaakt.

Een commerciële politieke scheld-
partij, wie het niet bevalt stapt
naar de rechter, wederzijds.

Hoe groter het betichten, hoe lichter
de democratie gaat wegen, het zal
alle verworvenheden verbreken.

Artikel één van de grondwet is juist
de rem van deze onderneming. En de
onafhankelijke rechter wordt aangestuurd
door de beurs, een volle of een lege
portemonnee, een scheldpartij naar ieders
vermogen te beslechten.